Socionikos forumas

Dabar yra 23 Bir 2021, 02:24

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 17:32 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas


Mirus t?vui man atiteko vertingiausia palikimo dalis – gera nuotaika. Kas buvo mano t?vas? Su nuotaika tai visai nesusij?! Jis buvo guvus ir riebus, ?mit?s ir aptuk?s, jo b?das ir išor? visai neder?jo su tarnyba. Tad kokia buvo jo tarnyba, jo pad?tis visuomen?je? Jei ji b?t? pamin?ta kokios knygos pradžioje, ne vienas tikrai pad?t? t? knyg? ? šal?, sakydamas, kad jam taip šiurpu, jog geriau apie tai n? neskaityti. O juk t?vas nebuvo nei budelis, nei budelio pad?j?jas, atvirkš?iai, d?l tarnybos jis neretai atsidurdavo pa?i? garbingiausi? miesto žmoni? priešakyje ir b?davo ten visiškai teis?tai, atrodydavo visai savo vietoje; jis tur?davo b?ti pirmas, pirmiau vyskupo, pirmiau kilming?j? princ? – ir jis b?davo pirmas – – jis dirbo laidotuvi? karietos vežiku!Štai ir pasakyta. Ir dar galiu pridurti, kad ži?rint ? t?v?, s?dint? ten aukštai, mirties omnibuso priekyje, apsisiautus? ilg?, plev?suojant? juod? apsiaust?, su trikampe skryb?le juodais kutais ant galvos, ir matant jo veid? – gyv?, tok? kaip kad vaizduoja saul?, apval?, besišypsant?, nebeišeidavo galvoti apie gedul? ir kapus; šis veidas sakyte sak?: „Nieko baisaus, viskas bus daug geriau nei gal?tum pamanyti“.

Taigi paveld?jau jo ger? nuotaik? ir ?prot? dažnai vaikštin?ti po kapines – tai tikrai labai malonu, jei ateini gerai nusiteik?s; be to, kaip ir t?vas, prenumeruoju „Adres? laikrašt?“.Esu nebejaunas, neturiu nei žmonos, nei vaik?, nei bibliotekos, bet, kaip min?jau, prenumeruoju „Adres? laikrašt?“, ir jo man visiškai pakanka. Šis laikraštis man geriausias, geriausias jis buvo ir mano t?vui. Jis tikrai naudingas ir suteikia žmon?ms visko, k? reikia žinoti: kas pamokslauja bažny?iose ir kas – naujose knygose, kur galima išsinuomoti kambar?, pasisamdyti tarn?, ?sigyti maisto ar drabuži?, kas k? išparduoda, o k? išvaržo; ?ia tiek daug rašoma apie labdaryb? ir tiek nekalt? eil?raš?i?, nedaran?i? jokios žalos. Skelbimai apie pageidaujamus sutuoktinius ir pasimatymus, kuriems vieni sugeba atsispirti, kiti – ne; viskas ?ia taip paprasta ir taip nat?ralu. Iš tikr?j?, prenumeruojant „Adres? laikrašt?“ galima gyventi laimingai, o mirus b?ti puikiausiai palaidotam – ? gyvenimo pabaig? susikaupia tiek daug sen? laikraš?i?, kad karste gali minkš?iausiai gul?ti, jei nepatinka gul?ti ant drožli?.„Adres? laikraštis“ ir kapin?s man buvo ir yra svarbiausios dvasini? pasivaikš?iojim? vietos, daugiausia palaimos teikiantys geros nuotaikos šaltiniai.Po „Adres? laikrašt?“ kiekvienas gali pasižvalgyti pats, bet ? kapines eime su manimi; išsiruoškime ten, kai nušvinta saul? ir sužaliuoja medžiai, išeikime pasivaikš?ioti tarp kap?! Kiekvienas kapas yra tarsi užversta knyga, ? mus atkreipta nugar?le, ant kurios galima perskaityti tik antrašt?, nusakan?i? knygos turin? ir drauge nieko nesakan?i?. Bet aš žinau, apie k? tos knygos, žinau iš savo t?vo ir pats esu perprat?s. Visk? turiu suraš?s kap? knygoje, tai mano sukurta knyga, teikianti ir naud?, ir malonum?; visi jie ?ia guli, o ir dar vienas kitas.Štai mes ir kapin?se.?ia, už baltai dažytos pynu?i? tvoros, kur kadaise augo roži? kr?mas, – dabar jo neb?ra, tik mažyt? žiem? nuo kaimyno kapo tiesia savo žalius pirštus, kad b?t? bent kiek puošniau – ilsisi labai nelaimingas žmogus. Nors va, gyvas b?damas, jis gyveno gerai, kaip žmon?s sako, tur?jo juodai dienai pasid?j?s ir net daugiau, bet buvo per daug jautrus viskam, tiksliau sakant, menui. S?di jis kok? vakar? teatre, gal?t? širdis pasidžiaugti, bet kur tau – štai scenos darbininko persistengta, per stipriai apšviestas m?nulis, arba dang? vaizduojantis audeklas pakabintas ne ten – prieš kulisus, užuot buv?s už j?. Kai veiksmas vyksta Amageryje – scenoje matyti palm?, Tirolyje – kaktusas, Norvegijos kaln? aukštyb?se – bukas! Ar negal?t? smulkmenos nejaudinti, kam tas r?pi! Juk ?ia komedija – ži?r?k ir džiaukis. Arba publika – tai ploja per daug, tai per mažai. „Dr?gnos malkos, – sakydavo jis apie tylesnius ži?rovus, – ne?sidegs š?vakar“, ir atsigr?ždavo paži?r?ti, kokie žmon?s susirink?, o atsigr?ž?s tuoj pasteb?davo, kad ži?rovai juokiasi ne taip, tada, kai nereikia. D?l to jis irzdavo, kent?jo, nelaimingas buvo žmogus, o dabar jis šiame kape.O ?ia ilsisi labai laimingas žmogus, kitaip sakant, labai didus žmogus, aukštos kilm?s. Ir tai jo laim?, antraip jis b?t? buv?s niekas, bet gamtoje viskas taip protingai sutvarkyta, tiesiog malonu pagalvoti. Jis vaikš?iojo papuoštas iš priekio ir iš nugaros ir tur?jo toki? pat paskirt? r?m? sal?se kaip brangi perlais išsiuvin?ta juostel?, pridengianti tikr?j? tarn? varpelio virv?, atliekan?i? vis? darb?. Laimingasis žmogus irgi tur?jo už sav?s virv? – pad?j?j?, padarant? vis? darb?; daro jis t? darb? ir dabar, tik jau už kit? išsiuvin?t? juostel?. Viskas pasaulyje taip protingai sutvarkyta, kad nesunku išlaikyti ger? nuotaik?.?ia ilsisi – tai labai li?dna – ?ia ilsisi žmogus, kuris šešiasdešimt septynerius metus galvojo, kaip pasakyti ger? s?moj?, jis tam ir gyveno, kad sugalvot? ger? s?moj?, ir iš ties? pagaliau sugalvojo, taip bent buvo ?sitikin?s, tada taip apsidžiaug?, kad pasimir?, pasimir? iš laim?s, kad pagaliau sugalvojo, ir niekam nebuvo iš to naudos, niekas to gero s?mojo taip ir neišgirdo. Man rodos, kad net kape jis d?l to s?mojo neturi ramyb?s, nes suprantate, tas s?mojis tur?jo b?ti pasakytas per pietus, tada jis b?t? padar?s ?sp?d?, o numir?lis, kaip ?prasta manyti, pasirodo tik vidurnakt?, tad parengtas s?mojis tam laikui netinka, niekas iš jo nesijuokia, ir jis su savo geruoju s?moju turi gr?žti atgal ? kap?. Li?dnas šis kapas.?ia ilsisi labai šykšti ponia; gyva b?dama ji keldavosi naktimis ir miaukdavo, kad kaimynams atrodyt? laikanti kat? – štai kokia šykšti ji buvo.?ia guli mergina iš geros šeimos. Susirinkus sve?i? ji visada tur?davo parodyti savo bals? ir dainuodavo „Mi manca la voce!“. Tai buvo vienintel? tiesa jos gyvenime.?ia ilsisi kitokia mergel?. Kai širdies kanar?l? pragysta, protas užsikemša ausis. Nekalta mergel? santuokos garb? patyr?! Neretas nutikimas, bet gražiai pasakyta. Leiskime mirusiesiems ils?tis.Šiame kape ilsisi našl?, giedojusi lyg gulb?, o nešiojusi tulž? širdyje lyg piktoji pel?da. Pas k? užsukusi tik ir ži?r?jo savo artimo tr?kum?, lygiai kaip senais laikais laikraštis „Policijos draugas“ buvo m?g?jas iš mažos pliauskos vežim? priskaldyti.Štai šeimos kapas – visi jos nariai laik?si taip vieningai, kad nors visas pasaulis ir visi laikraš?iai sakyt? viena, bet gr?ž?s iš mokyklos s?nelis pasakyt?: „Aš esu gird?j?s kitaip“ – tai jo nuomon? ir b?t? vienintel? teisinga – juk berniukas šeimos narys. Sako, b?dav? ir taip, kad jei j? kiemo gaidys pragysdav?s vidurnakt?, tai ir b?davo rytas, nors pats miesto sargas ir visi miesto laikrodžiai b?t? sak?, kad teb?ra vidurnaktis.Didysis Goethe baigia „Faust?“ žodžiais, kad k?rinys gal?t? b?ti t?siamas. Taip pat ir m?s? pasivaikš?iojimas po kapines; dažnai aš ?ia užsuku! Padaro man k? negera kuris draugas ar nedraugas, ir ateinu ?ia, susirandu pievel?je viet? ir paskiriu jam arba jai, nelygu k? ketinu palaidoti, ir iškart laidoju. Tada guli jie ?ia mir?, bej?giai, kol negr?žta atsinaujin? ir tap? geresni. J? gyvenimo ?vykius ir b?d? aprašau savo kap? knygoje, kaip pats kad matau. Taip tur?t? elgtis visi žmon?s: ne niršti, jei jiems padaro kiaulyst?, bet tuoj pat kaltinink? palaidoti ir išlikti ištikimi gerai nuotaikai ir „Adres? laikraš?iui“ – pa?i? žmoni? rašomam, tik kartais šykš?iai.Kai ateis tas laikas, kai man?s paties su savo gyvenimo istorija lauks kapas, užrašykite ant jo:

„Gera nuotaika!“Toks yra mano pasakojimas.

H. C. Andersenas. pasaka "Gera nuotaika".Pakankamai ni?ru, k?? Kokie kit? ?sp?džiai? :strange: Gal Andersenas koks balzakas buvo? :strange:

_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 18:07 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 24 Geg 2004, 16:02
Pranešimai: 1585
Solanža: absoliuciai ne niuru, tai alsuoja gyviausia gyvybe. Puiki gyvenimo per mirti analize, dovanojanti garantuota gera nuotaika... :wink::strange:

Kiek pamenu, Andersenas- dreizeris. :smile:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 18:31 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas
Skarlet: oho, koks netik?tas vertinimas. Šiaip aš nieko prieš prieš kapines neturiu, ir pati ten jau?iuosi normaliai, bet visgi man truput? t? kap? šiam k?riny per daug buvo...:happy: Ir šiaip, Anderseno man toli gražu ne viskas patinka. Kartais tiesiog per skausmingi tie k?riniai....

Štai dar vienas, eil?raštis iš tos pa?ios "operos"...NuotaikaPasaul? Dievo ma?iau,

Ten juokiaus ir verkiau;

Vysta baltos, raudonos jau rož?s!Kai žvaigžd? nežib?s,

Liks aiškumas minties,

K? sutikt jau turiu pasiruošti?Ežere, kurs vilnys,

Mirs manoji mintis,

Kas gyva, dabar bus jau mir??K? jau?iau, dainavau,

Neskamb?s jau daugiau

be rib?, begaliniuose tyruos?

Bet suprantu, kad tau kaip dualei tur?t? b?t visai faina jo k?ryba.

_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 18:44 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Spa 2004, 12:28
Pranešimai: 1450
Solanža:Na ash ne Andersenas, bet ankstyvoj jaunystej, kai eiles rasho tikriausiai visi, tai manosios irgi buvo kapiniu nuotaikos :) Ish serijos: "Isheisiu ten ish kur negrizhtama...."


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 10:45 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 24 Geg 2004, 16:02
Pranešimai: 1585
Solanža raš?:
visgi man truput? t? kap? šiam k?riny per daug buvo...:happy: Ir šiaip, Anderseno man toli gražu ne viskas patinka. Kartais tiesiog per skausmingi tie k?riniai.


Kodel per daug kapu? Ju- tik tiek, kiek yra. Kaip ir namu, kaip ir zmoniu. Man atrodo kapines- labai sviesi vieta, ramybes ir miegancios isminties oaze, beveik kaip gera, jauki, zaluma apipinta bibliotekos skaitykla... :strange: Mirtyje nera jokio skausmingumo ir tai, kad Andersenas daznai ja mini- tik pakyleja gyvenimo verte, ir tiek.

Skausmas- tai ligonines ir kalejimai bei kuriniai apie juos... :strange:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 10:57 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas
Skarlet: na k? gi, pakalb?kim apie kapines:).Man atrodo, esu tiesiog emocionali. Man pasidaro gaila t? Anderseno heroj?. Kad ir eil?raštis "Mirštantis vaikas"....Mamyte, noriu miego, pavargau,

Leisk prie širdies tavos užsn?sti prisiglaudus;

Tik tu neverk, man pažad?k, prašau,

Nes skruostus degina man ašaros ir raudos.

Lauke audra riaumoja ir viduj ?ia šalta,

O va, sapnuos, tai viskas taip gražu,

Angeliukus mielus ir baltus

Pailsusias akis užmerk?s aš regiu.Mamyte, ar matai, man angelas prie šono ži?ri?

Ar miel? muzik? girdi?

Ži?r?k, du baltus sparnelius gražius jis turi,

Jie Viešpaties tikrai jam bus duoti;

Žalia, geltona ir raudona prieš akis plevena,

Tai g?l?s tuoj iš angelo pažirs!

Ar gausiu aš sparnus šiame gyvenime,

O gal juos gausiu, mama, kai numirsiu?Kod?l tad man rankas tu gniauži?

Kod?l glaudiesi skruostu verkdama?

Jis dr?gnas, bet ugnim nutvilko skaudžiai,

Mamyte, tavo b?siu visada!

Tod?l ned?sauk jau daugiau, nereikia,

Jei verksi, verksiu su tavim drauge,

Oi, kaip aš pavargau! – jau akys leipsta –

– Mamyt, ži?r?k! Bu?iuoja angelas mane!

-------------------------------------Aš taip ir matau t? vaik? ir jo iš?jim? ? anapus, ir man suspaudžia šird?.O tada sukyla ir kitos asociacijos, prisimenu visokias netektis. Suprantu, kad tokie gyvenimo d?sniai, taip turi b?ti, kad žmon?s miršta, tam tarpe ir visiškai artimi, bet... Bet vistiek toje vietoje širdyje atsiranda kažkokia juoda tuštuma, kurios met? metais niekas neužpildo.Aš tikiu reinkarnacijos id?jomis, man normalu suvokti mirties artum?, žinoti, kad bet kada tai gali ?vykti, ir man?s ši mintis labai neg?sdina. Ta?iau kai tai nutinka, skauda ne mažiau.Kapin?s kaip tokia vieta- taip, ji rami ir gera. Ir turb?t reikt? labiau bijoti gyv?j?, nei mirusi?j?:). Labai ypatingas, su niekuo nesulyginamas jausmas apima, at?jus ten V?lini? v?li? nakt?, kada jau n?ra daugiau žmoni?.


_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 12:14 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 31 Sau 2006, 13:47
Pranešimai: 1639
Apsidžiaugiau kad Andersonas Dreizeris. Mane jo k?ryba visada labai paveikdavo. Dreizeriai mano m?gstamiausi rašytojai. Kaip tik ieškojau namie jo knyg?, kurias skai?iau vaikyst?je, bet nerandu. Atsimenu, kaip jis daiktus sužmogindavo:). Apie adat?les raš?, kaip apie gyvas, apie egl?. Kaip man j? gaila b?davo... Ypa? egl?s... Paskui visada verkdavau, kai reik?jo egl? išmesti po Nauj?j? met?... Sodinau ? žem?...

Solanža, o kap? aš nem?gstu, ir "kapini? jumoro". Iš vis manau, kad geriau deginti. Tiek vietos veltui užima tos kapin?s. Žmogus gi atminty gyvena...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 12:32 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas
Nadia: jei yra noras, šiek tiek Anderseno k?rybos yra ?ia:http://www.andersen.lt/index.php?page=23

_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 21:27 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas
Nu žinokit, ir taip galvoju,ir anaip ži?riu..nu nesuprantu aš tos mirties poezijos ir taškas...:strange:Dabar atsitiktinai užkliuvau už A. Mackaus k?rybos...Apval?ja m?nulis,

o saul? sk?sta,

ir džiaugsmas palieka

pomirtiniams v?li? žaidimams.Iš mirusios j?ros dugno

aš vis dar iškeliu

ant deginto molio plyteli?

užrašytus hieroglifus:    tavo kapo vieta

                  vieniša -

    be medžio,

              be paukš?io,

                        be vasaros.

    Tik lino anklod?m išklotos lovos

    kaip karstai

              ant mari? mari?j?.išblankusioj molio plytel?j

iš siaubo sustingsta

žvilgsnis augintinio aki?,

supratusi? rašt?

apval?jan?io m?nulio,

sk?stan?ios saul?s,

bedžiaugsmio v?li? žaidimo.Ant mari? mari?j?

supasi lovos,

laukian?ios k?no.Ir mirtis pagaliau

              baisi.


_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 12:57 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 31 Sau 2006, 13:47
Pranešimai: 1639
K? dabar radau, kad Andersonas Dostikas:shocked:. J?ga.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 14:12 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 2914
Nu ir pavarot, chebra:shocked: Pakasyniškos eil?s ir - gera nuotaika :strange:Aš tai tik?jaus kažko linksmo ir džiugaus...:strange:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 14:20 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 24 Geg 2004, 16:02
Pranešimai: 1585
Padaro man k? negera kuris draugas ar nedraugas, ir ateinu ?ia, susirandu pievel?je viet? ir paskiriu jam arba jai, nelygu k? ketinu palaidoti, ir iškart laidoju. Tada guli jie ?ia mir?, bej?giai, kol negr?žta atsinaujin? ir tap? geresni.

Argi ne nuostabi mintis? Svarbiausia likti istikimam gerai nuotaikai! :happy:Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 14:34 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas
Cassandra: apie k? ir kalba. :smile: Mums betie?iams to nesuprast turb?t :wink:

_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 14:47 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 24 Geg 2004, 16:02
Pranešimai: 1585
Solanža: turb?t tikrai nesuprast, betie?iai gyvum? kitaip suvokia. :wink:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 16:20 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 13 Gru 2004, 15:59
Pranešimai: 184
Skarlet: Man atrodo, kad betie?iai link? ? pošl? - juod? humor?. Ar ne? :wink:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 4 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007