Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Mokslas/pseudomokslas, vizualiniai tipavimai, tipai
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=50&t=335
Puslapis 114

Autorius:  Nadia [ 06 Vas 2006, 10:51 ]
Pranešimo tema: 

Vartotojas 2 raš?:
Po toki? pasamprotavim?, prarandu vilt?, kad socionika kadanors bus laikoma mokslu. Nors po teisybei, viduje jau seniau praradau vilt?. Kažkaip ir nebekeista darosi, kod?l Lietuvos universitetai tokios išvis nepamini arba pamini kaip nereikšming? pseudomoksl? :sad:


O po toki? samprotavim? norisi atsigulti ? karst? ir numirti. Labai ?ia ? tem? parašyta apie energetik?. Vartotojas 2'o man atrodo labai jau silpna. Reikia kelti:smile:.

Jei rim?iau. Vartotojas 2, visokie znachariai, ar kaip juos ten, netrukdo vystytis medicinai, astrologija astronomijai ir t.t. Jei tu tiki lingvistika, tai vystyk ši? krypt?. Kaip sakoma "Flag vam v ruki". Mano "guru" - jo nikas yra Tipolog, tai aš taip ir vadinsiu, yra apraš?s aspektus ir funkcijas ir atidirb?s metodik? tipo nustatymo iš teksto. Jis si?lo distancin? kurs? "Aspektai ir funkcijos". Forume (teorin?je dalyje) aspektai irgi yra detaliai išnagrin?ti. O k? darai tu? Man atrodo, kad tik kitus kritikuoji ir platini pesimistines nuotaikas.


Autorius:  Nadia [ 06 Vas 2006, 11:13 ]
Pranešimo tema: 

Solanža:

Aš ir esu retai kategoriška. Tik toj srity, kuri? (kaip man atrodo) išmanau. Ir seku aš neaklai. Aš priimu toli gražu ne visk?, k? jis sako. Aš ir su juo pasigin?iju, ypa? d?l žmogaus ir gyv?n? esyb?s. Be to, jo metodik? aš tikrinau, kaip jau sakiau. Kolkas man viskas priimtina (beveik viskas).

D?l racional?s - tau pasivaideno. Aš dar ta m?g?ja visk? atid?lioti iki paskutin?s minut?s. Ir ne tik tai.

Nelabai turiu laiko atsakin?ti ? j?s? klausimyn?. Turiu maž? vaik?.

Apie Balzakus gerai pasakyta, kad jie yra eruditai, ir mokinti - yra j? "???????? ???". Antra :blogic:.

Nematau jokio prieštaravimo.


Autorius:  Nadia [ 06 Vas 2006, 11:15 ]
Pranešimo tema: 

Užtenka jau vien to, kad tu atsiprašai, kad galb?t "kažkas ne taip". Loginiui tipui, kol nebus aiškaus pasakymo "kas ne taip", net mintis ? galv? nešaus atsiprašin?ti


Nesutinku. Aš irgi labai dažnai taip darau. Nebent mane etiku laikote.

Autorius:  Dalyvis.54 [ 06 Vas 2006, 11:18 ]
Pranešimo tema: 

Nadia raš?:
Labai ?ia ? tem? parašyta apie energetik?. Vartotojas 2'o man atrodo labai jau silpna. Reikia kelti:smile:.

Nu blyn, tai paaiškins man kas nors šitam forume ar ne, kas tas yr energetika????? Bo aš tai paž?stu tik vienos r?šies energetik?, kurios išraiška žymima raidel?mis W, V ir A.


Autorius:  Dalyvis.54 [ 06 Vas 2006, 11:20 ]
Pranešimo tema: 

Nadia raš?:
Užtenka jau vien to, kad tu atsiprašai, kad galb?t "kažkas ne taip". Loginiui tipui, kol nebus aiškaus pasakymo "kas ne taip", net mintis ? galv? nešaus atsiprašin?ti


Nesutinku. Aš irgi labai dažnai taip darau. Nebent mane etiku laikote.
Galb?t tai yra tiesiog išmokta. Mandagumo fraz?, tsakant.


Autorius:  Nadia [ 06 Vas 2006, 11:41 ]
Pranešimo tema: 

Cassandra:

Prašau, kaip aš suprantu:

Energija (fizinio pasaulio dalis) - yra :bethics: aspektas. Žmogaus energijos lygmuo (kitaip sakant nuotaika) yra juodosios etikos, kaip funkcijos, taikinys (ar kaip ?ia pasakius?). Energetika (dar vadinama tonu) yra tokia maždaug pastovi (chroniška) žmogaus nuotaika. Vienas gali b?ti beveik visada entuziastingas (aukš?iausias balas), kitas - apatiškas (berods žemiausias). Tarp j? yra daug variant? - li?desys, agresija, nuobodulys, linksmumas ir t.t.

Autorius:  Dalyvis.54 [ 06 Vas 2006, 11:56 ]
Pranešimo tema: 

Nadia, pagal šit? logik? visi Žukovai irgi Donai tur?t? tik gul?t užsiapatin? ir nejud?t, bo :bethics: pas anuos nelabai rasta. Bet gyvenime visgi yra kitaip. Tai aš kažkaip laikausi principo, kad jei teorija prasilenkia su realiu gyvenimu, tai nuo to blogiau teorijai, ne gyvenimui.

Autorius:  Nadia [ 06 Vas 2006, 12:02 ]
Pranešimo tema: 

Tai va, lauk? ?ia  iš man?s variant?:

m2 grei?iausiai yra Štirlicas.

1) visiškai nematau :bsensoric:. Antra funkcija pas žmog? yra aktyviausia, jos ne?manoma nematyti, jei ji yra

2) labai daug :wsensoric: Kaip tik Štiro antruk?

3) 5 funkcij? pas Štir? - :wethics:. Tod?l jai tokie svarb?s yra žmogaus etiniai principas. Štirlicas yra "užprogramuotas" ? savo dualo Dostoevskio etin? program?, tod?l tikisi to paties iš kit?.

m2, tik nesakyk, kad tavo vyras yra Štirlicas, tod?l tu nesi. Pasakyk konkre?iai, kas tau netinka. Ar skaitai rusiškai? Aš tau pacituosiu svarbius momentus.


Autorius:  m2 [ 06 Vas 2006, 12:05 ]
Pranešimo tema: 

Nadia:Rusishkai skaitau.

Autorius:  Nadia [ 06 Vas 2006, 12:06 ]
Pranešimo tema: 

Cassandra: tu man?s nesupratai. Ar blogai pasakiau. Bet koks tipas gali tur?ti bet kok? ton? (energetik?). Tiesiog juodieji etikai labai gerai t? jau?ia ir reguliuoja: jau?ia kit? nuotaikas ir lengvai jas kelia ir atvirkš?iai. Tai j? niša.

Autorius:  m2 [ 06 Vas 2006, 12:07 ]
Pranešimo tema: 

Bet etike ash, vienareikshmishkai.

Autorius:  Nadia [ 06 Vas 2006, 12:09 ]
Pranešimo tema: 

Reik?jo ?d?ti tik tas dvi pastraip?les:smile:.


Autorius:  Dalyvis.54 [ 06 Vas 2006, 12:17 ]
Pranešimo tema: 

Nadia, visk? aš suprantu. Ir jei žod? "energetika" pakeistum ? žodžius "nuotaika", "psichologin? b?sena" - sutik?iau. Bet energetika???? Aš pripaž?stu kinetin? ir potencin? energij?. Elektros energij? taip pat. Energij? žmogaus k?ne skai?iuoju gaunamomis ir sudegintomis kalorijomis. Tai yra tai, ko d?ka žmogus juda ir veikia. K? tai bendro turi su nuotaikomis??? Jei kalb?ti apie tai, kas suteikia post?m? žmogaus veiklai, tai tie stimulai, v?lgi, kiekvienam žmogui yra be galo skirtingi: kažkam stimulas gali b?ti nuotaika, kažkam - id?ja, kažkam - naudos gavimas, kažkam - konkretaus rezultato pasiekimas. Ir v?l - k? tai turi bendro su energija??? Jei žmogus energingai siekia tikslo, reiškia jis tam išnaudoja nemažai savo resurs?, bet tai dar nereiškia, kad tie resurai turi b?ti emociniai. Galima išsisemti ir nusivaryti (t.y. prarasti energij?), vystant grynai login? proces?. Arba kasant griov?.

Autorius:  m2 [ 06 Vas 2006, 12:21 ]
Pranešimo tema: 

Nadia:tai va,  isitikinau, kad tikrai ne Shtirlis. ish viso shito reikalo tinka tik ketvirta bei penkta pastraipeles, bet tai, kiek zhinau budinga ir Dreizeriui.

Autorius:  Nadia [ 06 Vas 2006, 12:25 ]
Pranešimo tema: 

m2 raš?:
Bet etike ash, vienareikshmishkai.


Vienareikšmiškai ne:smile:. Papras?iausiai dichotomija etika-logika yra prastai aprašyta. Tod?l žmon?s su :blogic:, ir su :wethics: 5j ar 6j pozicijoj (kuriems santykiai yra labai svarbu) dažnai laiko save etikais.


Puslapis 114 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/