Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Mokslas/pseudomokslas, vizualiniai tipavimai, tipai
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=50&t=335
Puslapis 1114

Autorius:  Dalyvis.53 [ 29 Lap 2006, 17:57 ]
Pranešimo tema: 

Nadia raš?:
Mums ner?pi klausimas, kod?l vyras turi tokius ar kitus bruožus ir koks ?ia priežastinis ryšys. Taip yra ir viskas. Taip, tiesiog empirika.
Tai ne empirika, tai tiesiog tik?jimas.

Jei dabar mes nor?tume išmokinti marsiet? atskirti vyro veid? nuo moters (tarkime beplauk?), mes tur?tume visk? klasifikuoti ir sistematingai jam pateikti. T? pati padar? fiziognomikai su tipais.
Tame ir esm?, kad šiuo atveju yra skiriami fiziologiniai dalykai pagal fiziologinius bruožus. Tu tai prilygini psichologin? dalyk? skyrimui pagal fiziologinius požymius. Tarsi fiziologija ir psichologija b?t? vienas ir tas pats dalykas. Nenusteb?iau, jeigu tu ir taburet?s psichologin? tip? tuo pa?iu b?du nustatin?tum. Arklys, žmogus ar taburet?.. koks skirtum gi, ar ne?

Socionika taps mokslu kai tur?s statistiškai patikim? tipavimo metodik?, nei anks?iau, nei v?liau. Ir fiziognomika ?ia nieko d?ta. Kai bus patikima metodika (verbalin?), bus v?lgi statistiškai patikrinta, kiek ši metodika koreliuoja su vizualine. Ir viskas.
Socionika b?t? gal?jusi tapti mokslu, jeigu jos neb?t? purvin? ir terlioj? tokie individai kaip DJ Tipologas su tavo ir kit? palaikymo komanda. O tipavimo metodika seniai yra - statistini? tyrim? MBTI ir Gray-Wheelwright testais buvo atlikta visa aib? Vakar? universitetuose, o tai iš esm?s pritaikytina ir socionikai.

Priežastini? ryši? radimas - jau noro, smalsumo ir entuziazmo klausimas.
Kol taip m?stysi, tol, matyt, ir nesuprasi skirtumo tarp mokslo ir pseudomokslo, socionikos ir fiziognomikos, psichologinio tipo ir rag? su kanopom...

Autorius:  Narys [ 29 Lap 2006, 18:50 ]
Pranešimo tema: 

Cassandra raš?:
Nary, o kaip tu supranti t? tipavim? pagal išvaizd?? Nes mano nuomone, kalbant apie išvaizd?, gali b?ti informatyvu žmogaus manieros, laikysena, kalb?sena ir pan., bet tik jau ne veido bruožai.i sita klausima galetu atsakyt Nadia...

"Sensorini? akys nepaprastai gražios. Jos švie?ian?ios, blizgan?ios, ryškios, žvilgsnis koncentruotas, nelakstantis ? šalis, o svarbiausia - ramus. Intuityvi?j? akys žymiai blankesn?s, be švie?ian?i? žaisming? žiburiuk?, dažnai lyg aptrauktos miglele, žvilgsnis nekoncentruotas, lyg lengvai plaukiantis. Veido forma taip pat dažnai skiriasi. Sensorinio veidas paprastai platus, apskritas, o intuityviojo - pailgas, nors kiekvienas tipas turi savit? charaktering? bruož?, pavyzdžiui: "Saugotojo'" labai plat?s apatiniai žandikauliai.""Veido išraiška taip pat skiriasi: loginio veidas dažniausiai be emocij?, žvilgsnis šaltas; etinio veide pasteb?site šilum?, jautrum?. Jeigu šypsosi loginis, tai šypsosi tik l?pos - akyse išlieka rimtis. Etinio šypsena pakei?ia vis? veid?, nušvinta ir akys.""Racionalieji sausoki, sukaustyti, j? judesiai fiksuoti. Iracionalieji - minkšto veido, apvali? linij?, j? judesiai plastiški, impulsyv?s, nesukaustyti, laisvi."

Autorius:  m2 [ 29 Lap 2006, 19:16 ]
Pranešimo tema: 

Narys:Visi Tavo aukshchiau ishvardinti teiginiai klaidingi, jei priimti juos kaip neginchijama tiesa. Va azijiechiu veidai platus ir apvaloki - tai ka, jie visi "pagolovno" sensorikai? Apie plastika irgi didele nesamone-tarsi buti shokejais (kur plastika yra viena ish pagrindiniu savybiu) gali buti tik iracionalai.

Autorius:  Dalyvis.142 [ 29 Lap 2006, 19:26 ]
Pranešimo tema: 

et, nauj? auk? radot :smile:bet žmogus nepiktybinis. pasak? savo kukli? nuomon? ir tiek. palikit j? ramyb?j :wink:narys yra narys, ir taškas :smile:

Autorius:  Dalyvis.142 [ 29 Lap 2006, 19:32 ]
Pranešimo tema: 

Nadia raš?:
Egzistuoja tam tikri bruožai, kuriuos mes intuityviai suvokiam - mes turim du vidinius rinktinius paveikslus ir priskiriam žmog? prie vieno ar kito. Mums ner?pi klausimas, kod?l vyras turi tokius ar kitus bruožus ir koks ?ia priežastinis ryšys. Taip yra ir viskas. Taip, tiesiog empirika.
atsiprašau Nadia, bet mano negilios anatomin?s žinios sako kai k? kitka :smile:man atrodyt?, kad priežastinis-funkcinis ryšys, kod?l vyras yra vyras ir kod?l jis išoriškai skiriasi nuo moters, pakankamai aiškus, ir visiems tur?t? b?ti suprantamas. man dar atrodo, kad tuos išorinius bruožus ne vien tik "intuityviai" galima suvokti :wink:p.s. tipas - tai tikrai ne lytis! ir ne žv?ris :wink:


Autorius:  Dalyvis.54 [ 29 Lap 2006, 23:07 ]
Pranešimo tema: 

liutauras raš?:
et, nauj? auk? radot :smile:bet žmogus nepiktybinis. pasak? savo kukli? nuomon? ir tiek. palikit j? ramyb?j :wink:narys yra narys, ir taškas :smile:
Nesikabin?ju, tik tikslinuosi, k? žmogus turi omenyje, nusiramink :tongue:Narys raš?:
Cassandra raš?:
Nary, o kaip tu supranti t? tipavim? pagal išvaizd?? Nes mano nuomone, kalbant apie išvaizd?, gali b?ti informatyvu žmogaus manieros, laikysena, kalb?sena ir pan., bet tik jau ne veido bruožai.i sita klausima galetu atsakyt Nadia...

"Sensorini? akys nepaprastai gražios. Jos švie?ian?ios, blizgan?ios, ryškios, žvilgsnis koncentruotas, nelakstantis ? šalis, o svarbiausia - ramus. Intuityvi?j? akys žymiai blankesn?s, be švie?ian?i? žaisming? žiburiuk?, dažnai lyg aptrauktos miglele, žvilgsnis nekoncentruotas, lyg lengvai plaukiantis. Veido forma taip pat dažnai skiriasi. Sensorinio veidas paprastai platus, apskritas, o intuityviojo - pailgas, nors kiekvienas tipas turi savit? charaktering? bruož?, pavyzdžiui: "Saugotojo'" labai plat?s apatiniai žandikauliai.""Veido išraiška taip pat skiriasi: loginio veidas dažniausiai be emocij?, žvilgsnis šaltas; etinio veide pasteb?site šilum?, jautrum?. Jeigu šypsosi loginis, tai šypsosi tik l?pos - akyse išlieka rimtis. Etinio šypsena pakei?ia vis? veid?, nušvinta ir akys.""Racionalieji sausoki, sukaustyti, j? judesiai fiksuoti. Iracionalieji - minkšto veido, apvali? linij?, j? judesiai plastiški, impulsyv?s, nesukaustyti, laisvi."


Nary, kai nor?siu sužinoti Nadios nuomon?, jos ir paklausiu :wink: Man ?domu, k? apie tai manai tu pats.


Autorius:  Liepa [ 30 Lap 2006, 00:07 ]
Pranešimo tema: 

Narys raš?:
i sita klausima galetu atsakyt Nadia...

"Sensorini? akys nepaprastai gražios. Jos švie?ian?ios, blizgan?ios, ryškios, žvilgsnis koncentruotas, nelakstantis ? šalis, o svarbiausia - ramus. Intuityvi?j? akys žymiai blankesn?s, be švie?ian?i? žaisming? žiburiuk?, dažnai lyg aptrauktos miglele, žvilgsnis nekoncentruotas, lyg lengvai plaukiantis. <...>"


Aha :happy:  O kitoj vietoj Nadia, rodos pokalbiuose apie kažkurio susitikimo ?sp?džius, teigia, kad Don? žvilgsnis "prismeigiantis" ar "veriantis kiaurai". Gal vietomis susensorišk?jam, ar kaip?Narys raš?:
"Veido išraiška taip pat skiriasi: loginio veidas dažniausiai be emocij?, žvilgsnis šaltas; etinio veide pasteb?site šilum?, jautrum?. Jeigu šypsosi loginis, tai šypsosi tik l?pos - akyse išlieka rimtis. Etinio šypsena pakei?ia vis? veid?, nušvinta ir akys."


Na juk tai subjektyvu!

Loginiai bendraudami "blizgina akis" - kai jiems ?domu, kai pasakomas koks nors unikalus dalykas. Galb?t smalsumas, nuostaba, atradimo džiaugsmas akyse atsispindi. Blizgesys šifruojamas - "tai bent ?domu!"

Etiniai "akis blizgina" - kai simpatizuoja žmogui. Blizgesys šifruojamas - "Tu man patinki"Beje, d?l šypsenos. Neužmirškite, kad jei stipri logika - automatiškai etika bus silpnoka. Tipas n?ra užtikrintas d?l savo etini? reakcij? išraiškos - nesiorientuoja, KOKIOS reakcijos pritinka šioje situacijoje, KAIP jas suvokia pašnekovas, ar apskritai jo žodžiai EMOCIŠKAI paveikia pašnekov? (nes orientuojasi argumentuose). Jei pašnekovas šypsosi - šypsosi ir logikas.  Šypsena gaunasi kaip pašnekovo reakcij? atspindys. Bet paži?r?kite ? logik?, kai jis s?kmingai atliko koki? nors login? užduot?, išsprend? uždavin? - šypsena atspind?s jo vidin? b?sen?! Veidas spind?s, akyse žiburiukai!


Autorius:  Nadia [ 30 Lap 2006, 13:48 ]
Pranešimo tema: 

man atrodyt?, kad priežastinis-funkcinis ryšys, kod?l vyras yra vyras ir kod?l jis išoriškai skiriasi nuo moters, pakankamai aiškus, ir visiems tur?t? b?ti suprantamas.
liutaurai, o man nesuprantamas, prašviesk, k?? b?tent kalbant apie veido bruož? skirtumus (ne?vertinant barzdos ir ?s?)Intuityvi?j? akys žymiai blankesn?s, be švie?ian?i? žaisming? žiburiuk?, dažnai lyg aptrauktos miglele, žvilgsnis nekoncentruotas, lyg lengvai plaukiantis.
Liepa, šitoj vietoj apie balt?j? intuicij?. Gal teksto autorius nemok?jo to skirti.Tai ne empirika, tai tiesiog tik?jimas.
Vartotojas 2, tik?jimas kuo? Kad vyras iš veido skiriasi nuo moters? O tu taip nemanai?Tame ir esm?, kad šiuo atveju yra skiriami fiziologiniai dalykai pagal fiziologinius bruožus.
Gal grei?iau morfologiniai?

Kokie beb?t?, prašau mane prašviesti, koks yra ryšys tarp anatominio-genetinio dalyko (lyties) ir veido bruož??O tipavimo metodika seniai yra - statistini? tyrim? MBTI ir Gray-Wheelwright testais buvo atlikta visa aib? Vakar? universitetuose, o tai iš esm?s pritaikytina ir socionikai.
Baik juokaut. Jau kam, kam, o testams iki patikimo tipo nustatymo labai labai toli.

Autorius:  Nadia [ 30 Lap 2006, 13:56 ]
Pranešimo tema: 

Solanža raš?:
Nadia: taigi d?l ko ir gin?ijam?s nt?j? kart?. Kaip kad vyrai tarpusavyje gali atrodyti labai skirtingai, taip ir to paties tipo žmon?s. Balzakai gali b?ti panaš?s ? robus, robai ? donus, heksliai ? napoleonus, diumos ? gabenus, dostojevsk?s ? jesenines, jesenin?s ? diumas ir heksles...
Panaš?s gali b?ti, kaip kad kartais vyras neša ? moter?. Bet pa?mus pla?iu m?stu - yra skirtumas.


Autorius:  m2 [ 30 Lap 2006, 13:57 ]
Pranešimo tema: 

Nadia:Ne visada. Yra labai moterishko veido vyru, ir labai vyrishko veido moteru. Buvo toks amrikietishkas show, kuriame vyrai turejo tapti tam tikram laikui moterimis, t.y. dazhytis, shukuotis, rengtis kaip moterys. Tai mazhdaug 3 ish 7 vyru padazhyti bei  sushukuoti atrode geriau nei daugelis moteru.

Autorius:  Solanža [ 30 Lap 2006, 14:20 ]
Pranešimo tema: 

m2: aha..ir dar buvo toks šou su Miranda, jei neklystu. Ten d?l Mirandos kovojo gal dešimt vyr?, tik?damiesi, kad ji pasirinks kažkur? iš j?. ?jo ? pasimatymus su ja ir t.t. O Miranda- faktiškai, minimaliai padažytas vyras, tiesiog bruožai labai taisyklingi, graž?s.

Autorius:  Liepa [ 30 Lap 2006, 14:23 ]
Pranešimo tema: 

B?na, kad iš veido sunku atskirti.  Pati ? vien? interesant? kreipiausi kaip ? vyr?. Matydavau ir v?liau - nem?gsta sijon?, šukuosena labai trumpa, fig?ra tokia "unisex", o veido bruožai... kaip ?ia pasakius. Kosmetikos jokios. Tikrai labiau panašesn? ? paaugl? negu ? panel?

Autorius:  Nadia [ 30 Lap 2006, 14:39 ]
Pranešimo tema: 

Liepa raš?:
Nadia, tai elementaru kaip 2x2...  Socionika - tipologija pagal informacinio metabolizmo tip?.Jeigu Tipologas sako, kad socionikoje visi, netgi patys socionikai, nutipuoti neteisingai - tai logiška išvada, kad jis taiko kitoki? tipologij? (labiau tik?tina, kad klasifikuoja pagal išvaizd? pagal veido bruožus).Analogiškas pavyzdys: tarkim kas nors imt? teigti, kad mes "m?lyna" vadiname visai ne t? splav?, ir "žalia" yra ne žalia. Reikia visas spalvas pervardinti ir pan.  K? pagalvotum?t apie tok? savos spalv? skal?s "atrad?j?" - kad jis pripaž?sta t? pa?i? spalv? skal??


Liepa, klasifikuoti pagal veido bruožus jis negali, tod?l kad:

- jis pirma nustatin?jo tipus tradiciškai (klasifikavo pagal elgsen?) ir jau tada steb?jo kokie veido bruožai b?dingi tam tikrai grupei (tipui), o ne atvirks?iai;

- jis naudoja lygiagre?iai 3 metodikas: 2 verbalines ir vien? neverbalin?, kurios viena kit? papildo.

Ir dar viena pastaba: jis kaip ir visi pradžioje tipavo maždaug praporcingai, ir tie, k? dabar laiko logikais, patekdavo ? etikus. Papras?iausiai, kadangi jo tipavimo patirtis augo, jis prad?jo pasteb?ti, kad pasitaiko žmon?s, kurie yra kurkas etiškesni, ir "senieji" etikai pasirod? esant daug panašesni ? logikus, negu etikus. "??? ????????? ? ?????????". Manau jums nereikia šito aiškinti.

Aš esu 90 procentu ?sitikinus, kad jei aš parody?iau jums savo pvz. Hekus, j?s pamatytume, koks liutauras yra iš tikr?j? logiškas. Ir taip su visais tipais.

Papras?iausiai m?s? imtis yra labai maža ir nereprezentatyvi. Savaime aišku, kad jos viduje vieni yra logiškesni, kiti - etiškesni. Bet j?s nematote viso vaizdo. Nematote visos etikos-logikos skal?s. 

O kas d?l lap? spalvos: mano nuomone palyginimas nekorektiškas. Visi žmon?s mato vienod? lap? spalv? (su menka išimtim), tuo tarpu sutampamumas socionik? tarpe siekia tik apie 30 procent?.

Vieni mato kiek vienodžiai, kiti kiek kitaip, bet esminio skirtumo n?ra.

Autorius:  Liepa [ 30 Lap 2006, 14:43 ]
Pranešimo tema: 

Nadia, patik?k - kai kasdien tenka bendrauti, dirbti su puse t?kstan?io žmoni? (ir kasmet tie žmon?s kei?iasi) - imtis tikrai ne mažesn? negu jojimo mokini? kuopel?....P.S. Ži?rint k? laikai "socionikais" - jei pripliusuoji visokius tipologus ir fiziognomistus - tai savaime suprantama, kad jau grei?iau sutapimas gali b?ti atsitiktinis (nesutapimai šiuo atveju nat?ral?s ir d?sningi - jei remiamasi skirtinga klasifikacija)

Autorius:  Nadia [ 30 Lap 2006, 14:54 ]
Pranešimo tema: 

Nadia, patik?k - kai kasdien tenka bendrauti, dirbti su puse t?kstan?io žmoni? (ir kasmet tie žmon?s kei?iasi) - imtis tikrai ne mažesn? negu jojimo mokini? kuopel?....
O kiek artimai tu su jais bendrauji? Ar yra galimyb? gilintis ? j? charakter?? Ar žmon?s atsiskleidžia? o gal bendravimas vyksta oficialioj aplinkoj? Be to, pati sakei, kad tipavimas n?ra tavo hobis.

Puslapis 1114 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/