Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Alpha su Gamma ir Beta su Delta - Evil?
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=50&t=116
Puslapis 15

Autorius:  Dalyvis.53 [ 20 Bir 2005, 23:04 ]
Pranešimo tema: 

Taigi, socionikoje sutarti tur?t? - Alpha su Gamma ir Beta su Delta. Ta?iau jau kiek seniau, man tai atrod? kažkaip netaip, tik nebuvo laiko pasityrin?ti.

Savaitgal? buvau paskyr?s grynam orui ir poilsiui, ta?iau vistiek reikt? kažkuo užsiimti - padirb?jau prie socionikos. Tame tarpe, pasiaiškinau ir su kvadromis. Taigi...--

Paimiau elementar? b?d? - paskai?iuoti. Vis? pirma sutarkime, pora skai?iavimo metod?:

Stipri dirginanti ?taka arba konfliktas - 50

Maži konfliktai, problemos, nesuderinamumai - 25

Plataus spektro nesupratimas - 50

Mažo spektro nesupratimas - 25

Tokiu atveju:

Dualas surenka - 0, konfliktas - 100

Kuo blogesnis santykis, tuo didesnis skai?ius.

Vertinti stengiausi, kuo objektyviau...Alpha su Beta ir Delta (analogiškai Beta su Alpha ir Gamma) santykis:

2x Revizorius ir 2x Revizuojamasis - 75:

stipri dirginanti ?taka, ta?iau mažesnio spektro nesupratimas, nes yra kompromisas - 2 funkcija2x Si?stuvas ir 2x Imtuvas - 50:

dideli? problem? ar nesutarim?, tarp ši? tip? iš esm?s n?ra, ta?iau yra šioks toks nesupratimas, tod?l vertinkime vidutiniškai 502x Miražas - 25:

problem? minimumas, ta?iau yra šioks toks nesupratimas2x Dalykiniai - 50:

supratimas yra, ta?iau yra ir nesutarim?, d?l skirting? ?sitikinim?2x Giminiški - 25:

supratimas yra, ta?iau skirtingi metodai ir t.t., kyla nesutarim?, tiesa nepiktybini?2x Pusiau papildiniai - 25:

problem? minimumas, supratimas irgi geras, ta?iau negaunama vienas iš kito to, ko reikia pilnam papildymui (už tai ir mušam, per balus)Sumuojam: 4 * 75 + 4 * 50 + 2 * 25 + 2 * 50 + 2 * 25 + 2 * 25 = 300 + 200 + 50 + 100 + 50 + 50 = 750Alpha su Gamma(analogiškai Beta su Delta) santykis:

4x Kvazitapatyb? - 50:

yra supratimo problem?, darant darbus, d?l j? gali kilti ir šioki? toki? nesutarim?4x Konfliktas - 1004x G?sinimas - 25:

paviršutiniškas suvokimas - ta?iau d?l to problem?, kaip ir nekyla4x Super-Ego - 75:

n?ra supratimo, konfliktini? situacij? taip pat n?ra, ta?iau nepasiekiamas, arba sunkiai pasiekiamas kompromisasSumuojam: 4 * 50 + 4 * 100 + 4 * 25 + 4 * 75 = 200 + 400 + 100 + 300 = 1000Rezultatas: 750 : 1000Išvada:

Net jei dalykinius iš 50 iškeiktume iki 75, o giminškus iš 25 ? 50, net jei papildomai miraž? su pusiaupapildymo išpeiktume iš 25 ? 50 - rezultatas b?t? 950 : 1000.Šios kvadros sutaria pras?iau:

Alpha su Gamma ir Beta su Delta
Patikrinti praktiškai, nebandžiau, o ir sunkiai išeit?, nes visgi atrasti 8 žmones su tos kvadros tipais yra sud?tinga, o dar sud?tingiau yra juos suvesti ? vien? kr?va ir paži?r?t, kaip jie dirba/bendrauja/etc. Ta?iau bendraujant pavieniui, ar keliese su kita kvadra (mano atveju Delta) - manau konflikt? kyla daugiau. Bet, kaip yra su pilna kvadra, prieš piln? kvadra - prognozuoti nedr?stu.Nor??iau išgirsti kit? dalyvi? nuomones, komentarus, vertinimus d?l šio klausimo.

Autorius:  Solanža [ 21 Bir 2005, 00:40 ]
Pranešimo tema: 

Vartotojas 2: atlikai ?dom? darb?.

Dabar nesigilinsiu ? skai?iukus. Ta?iau remiantis asmeniniais subjektyviais pasteb?jimais, tikrai sutik?iau, kad kaip beta kvadros atstov?, geriausiai sutariu su alfa kvadra. Ir tai logiška, nes ten santykiai palank?s su daugeliu. (Su imtuvu irgi palankiau bendrauti nei su si?stuvu, mažiau erzina ir traumuoja psichik?).

Lyg ir nat?ralu tokia išvada, juk sakoma kad pirma kvadra teoretikai, antra praktikai, ?gyvendinantys pirmos id?jas. Tod?l jos ir tur?t? geriausiai sutarti. Tre?ioji jau v?l visai kitokie tipai, vadinamieji verslininkai. Mus gal sieja su jais tas praktiškumo aspektas. Palankesni variantai trys persveria nepalank? santyk? su imtuvu (iš kontrolieriaus gi mokom?s, perimame id?jas). Yra susidom?jimas, yra noras iš j? išmokti. Ta?iau yra ir suvokimas, kad jie stokoja alfos skrydžio teorij?, išvedžiojim?, filosofij? apie gyvenim? ir transcendentinius dalykus....Nepaisant to, kaip sakiau, galima iš j? pasiimti praktin? aspekt?, jie yra naudingi mokytojai. Delta turi panašum? ? bet?. Bet tie panašumai gal labiausiai ir erzina: atrodo, tur?t? b?t žmogus toks kaip tu, bet jis tav?s nesupranta, tarsi ir apie t? pat? kalba, bet kitaip. Tai erzina.

Tad mano reziume b?t? alfa+beta yra gerai. O visa kita s?lygina, priklauso nuo individualiai susikurt? santyki? su atskirais žmon?mis iš t? kvadr?, Reik?t? daugiau empirikos kad daryti išvadas.Išties, ?domu išgirsti kit? pasteb?jimus.

Autorius:  Dalyvis.53 [ 21 Bir 2005, 00:58 ]
Pranešimo tema: 

Solanža: Turiu pasteb?ti, kad man iš pradži? taip pat Alpha kvadra atrod? gan patraukli. Ta?iau skai?iukai rodo lygyb? tarp Alpha ir Gamma. Gerai pagalvojus, panašu, kad po lygiai ir yra.

O šiaip, kad ir tas revizorius Don'as - su jo :wlogic:, galima šauniai pabendrauti, tiesa kol nei?jungia :bintuition: ir nesušaudo...

Autorius:  Solanža [ 21 Bir 2005, 13:49 ]
Pranešimo tema: 

Vartotojas 2: na taip, kadangi per vis? kvadr? išvedi vidurk?, tod?l taip ir gaunasi. Ta?iau jeigu imsi po vien? sociotip? ir analizuosi jo santykius su kitais tipais iš kit? kvadr?, tai dar kažin kaip ?ia gausis. Tu turi revizori? pirmoj kvadroj, aš neturiu nieko nepalankaus, išskyrus imtuv?. Bet trys palank?s prieš vien? nepalank? tai pats supranti. Na, Hugo kontroliuojamasis man,- taip, gali erzinti. Nu bet kontrolierium b?ti visai neblogas jausmas :wink: Išlieka noras padaryti labdar?: prašviesti smegenis žmogui, parodyti savo autoritet?, koks tu gabus protingas etc  :wink: :happy: Na vienžo, kontrolierius nesijau?ia blogai tam santyky, man atrodo.O gamos kvadroj man ir si?stuvas, ir kontrolierius, kuriam amžinai negali ?tikti, kuris niekad ne?vertina iki galo, prieš kur? gali jaustis kvailas ir netik?s. Ir dar gin?e negali rasti joki? kontraargument?, nes jei k?, b?ni uždubasinamas.  :smile:

O si?stuvas, many?iau, apskritai yra pats nepalankiausias tipas iš vis? esan?i?. Vien už santykius su juo reikt? tavo skal?j d?t 100 bal?.Nu tai taip ir gaunasi: tau palankesn? gama, man alfa. analogiškai b?t? galima pasiži?r?ti iš kit? tip? pozicij?. Vidurkis bus toks pats kvadrai, o va pavieniui nea.


Autorius:  Skarlet [ 21 Bir 2005, 15:32 ]
Pranešimo tema: 

Vartotojas 2: manau grynos pievos yra santyki? kokyb?s pavertimas skai?iukais.

Vis? pirma, kas gi yra tas sutarimas, kurio kiekis matuojamas? Nekonfliktiškumas? Tuomet k? reiškia tas ?vairiaspektris supratimas/nesupratimas, juk kad nekonfliktuoti neb?tina suprasti, užtenka toleruoti erzinan?ius skirtumus. 

Vis? antra, revizorius su si?stuvu gaut? po 100 tašk? tikrai, už konfliktin? jie n?ra nei kiek palankesni, ?ia visiškai pritariu Solanžai. Absoliu?iai nesutinku su teiginiu, kad tarp si?stuvo ir imtuvo "dideli? problem? ar nesutarim? iš esm?s n?ra".

Vis? tre?ia, problem? yra visuose santykiuose, tik skirtumas tas, kad kuo jis palankesnis, tuo lengviau ir be p?dsak? jos išsprendžiamos.Bet šiaip labai pagirtinos pastangos tarptipini? santyki? teorijai gilinti.  :wink:

Autorius:  Dalyvis.53 [ 21 Bir 2005, 17:59 ]
Pranešimo tema: 

Skarlet raš?:
manau grynos pievos yra santyki? kokyb?s pavertimas skai?iukais.
Gal gal?tum pasakyti konkretesnius argumentus?

Psichologijoje yra ?vairi? matavim? ir vertinimo skali?. Santykiu vertinimas yra labai tikslingas dalykas. Socionikos esm? - racionalizacija ir suskirstymas. Visur yra r?mai ir visur yra gan?tinai tikslu. Visa tai galima ?vertinti! Matematika, dar ne tokias abstrakcijas suskai?iuoja! Tur?k omeny, kad Augustinavi?i?t? yra finansinink? :wink:Skarlet raš?:
Vis? pirma, kas gi yra tas sutarimas, kurio kiekis matuojamas? Nekonfliktiškumas? Tuomet k? reiškia tas ?vairiaspektris supratimas/nesupratimas, juk kad nekonfliktuoti neb?tina suprasti, užtenka toleruoti erzinan?ius skirtumus.
Aiškiai suskirs?iau ? dvi dalis:

1. tarpusavio supratimas

2. problem?, nesutarim?, konflikt? kiekis

Šios dvi dalys dar skirstomos per pus? ?:

1. smulkesnes problemas ir didesnes problemas ar konfliktus

Pavyzdžui dalykinis santykis ir konfliktas. Dalykiniame sanykije, konfliktas yra konkretus - kova d?l valdžios ar ?takos zonos, tuo tarpu konflike - nesutarima viskame. Tai skiri?

2. visišk? nesupratim? ir smulkesn?

Tai lemia aspekt? spalvos (intravertinis ar ekstravertinis aspektas funkcijoje) bei funkcij? išsid?stymas formuojantis tip? psichologin? distancij?. Supranti?Skarlet raš?:
Vis? antra, revizorius su si?stuvu gaut? po 100 tašk? tikrai, už konfliktin? jie n?ra nei kiek palankesni.problem? ar nesutarim? iš esm?s n?ra".
Nesutinku. Vis? pirma, tai nelogiška, nes revizija negali b?ti blogiau už konflikt?. Kaip min?jau, revizijoje yra supratimas, antros funkcijos aspekte.Skarlet raš?:
Absoliu?iai nesutinku su teiginiu, kad tarp si?stuvo ir imtuvo "dideli? problem? ar nesutarim? iš esm?s n?ra".]
Sutinku, kad tai diskutuotinas klausimas, ta?iau nor??iau išgirsti Tavo argument?. Absoliu?iai nesutinku, kad jie tur?t? b?ti ?vertinami taip blogai, kaip bandote piešti. Funkcij? išsid?stimas yra nesudarantis žymi? konflik?. Vis? pirma - spalvos, nesudaran?ios aštrumo. Imtuvo skaudžiosios funkcijos aspektas, yra si?stuvo sugestyvin?s funkcijos aspekte. Jie negali vienas realiai žeisti, nes nekliudoma skaudžioji funkcija.Skarlet raš?:
Vis? tre?ia, problem? yra visuose santykiuose, tik skirtumas tas, kad kuo jis palankesnis, tuo lengviau ir be p?dsak? jos išsprendžiamos.
Kaip matyti, neivienas iš santyki? neturi 0 bal?. Turi tik vienas - dualas. Žinoma der?t? tur?ti omenyje, jog kalbame apie teorin? lyg?. Praktiškai - gryn? tip? n?ra (kaip ir bet ko kito gamtoje).Prieš sakydama, kas yra pievos - pam?styk, o ne intuityviai šaudyk ? pievas. Parašiau kiek atgr?siai, ta?iau ne d?l priešingos Tavo nuomon?s, o d?l to, kad ji išreikšta kategoriškai, bet nekonkre?iai ir nepagr?stai. Reikšdama priešing?, kategorišk? nuomon? - malon?k j? pagr?sti.Tiek :wink:

Autorius:  Skarlet [ 21 Bir 2005, 19:19 ]
Pranešimo tema: 

Vartotojas 2: Manau tai- tavo problema, jei tau nepatinka mano nuomon?s reiškimo b?das. As toleruoju tavaji, nors jis man irgi neatrodo priimtinas ir tikuosi to paties iš tav?s.  :wink:Kas del nuomon?s turinio, pats pripaž?sti, kad ?Žinoma der?t? tur?ti omenyje, jog kalbame apie teorin? lyg??, taigi praktiškai tie skai?iavimai neturi jokios reikšm?s, nes... gryn? tip?, kaip ir gryn? santyki?, papras?iausiai n?ra.Toliau. Tavo skirstymas ?? dvi dalis: 1. tarpusavio supratimas 2. problem?, nesutarim?, konflikt? kiekis?. Su pirma dalim sutinku, o antroji dalis yra pieva, nes šio kiekio apskai?iuoti ne?manoma ?manoma apibr?žti kokioje srityje bus konfliktai, problemos ir nesutarimai, o j? kiekis priklausys nuo to, kokio svarbumo ta problematiškoji sritis ar sritys bus tam tikr? tip? konkre?iuose gyvenimuose, j? aplinkoje.Labai patiko tavo teiginys, kad funkcij? išd?stymas formuoja tip? psichologin? distancij?. Jei turi minty saugi?, nekonfliktin? psichologin? distancij?, visiškai pritar?iau ir si?ly?iau šia kryptimi prat?sti tem?, t.y. kokiam santykiui kokia distancija b?t? optimaliausia.Tai tiek.  :wink:


Autorius:  Dalyvis.53 [ 21 Bir 2005, 20:04 ]
Pranešimo tema: 

Skarlet raš?:
Vartotojas 2: Manau tai- tavo problema, jei tau nepatinka mano nuomon?s reiškimo b?das. As toleruoju tavaji, nors jis man irgi neatrodo priimtinas ir tikuosi to paties iš tav?s.  :wink:
?ia ne mano problema, o Tu nesupranti dviej? skirting? dalyk?:

1. kuomet, mes aiškinam?s ir analizuojam teorij? (ši kategorija iš esm?s tam ir skirta)

2. o kuomet mes šneku?iuojam?s ir t.t.

Pastaruoju atveju - Tavo nuomon?s reiškimo b?das, Tavo pa?ios reikalas. Bet primuoju atveju - jei teigi, tai malon?k pagr?sti ir pateikti argument?. Jei, teigi remdamasi praktika - taip ir sakyk, tai jau kas kita. O kiauras neigimas be argumentacijos - bereikšmis.Skarlet raš?:
taigi praktiškai tie skai?iavimai neturi jokios reikšm?s, nes... gryn? tip?, kaip ir gryn? santyki?, papras?iausiai n?ra.
Labai klaidingai manai, tokiu atveju pus? moksl? galima nurašyti, kaip neturin?i? jokios reikšm?s. Tame tarpe ir socionik?, galima mesti velniop..

Teorija pasiteisina praktikoje, ta?iau visur ir visuomet yra paklaida, ? kuri? reikia atsižvelti. Lygiai taip pat santykiuose yra nelygumu, kurie yra teorijos paklaida. Ta?iau tie nelygumai, iš esm?s santykio nekei?ia, o jei kei?ia - vadinasi arba blogai kažkas nustatyta arba teorija neteisinga.Skarlet raš?:
antroji dalis yra pieva, nes šio kiekio apskai?iuoti ne?manoma ?manoma apibr?žti kokioje srityje bus konfliktai, problemos ir nesutarimai, o j? kiekis priklausys nuo to, kokio svarbumo ta problematiškoji sritis ar sritys bus tam tikr? tip? konkre?iuose gyvenimuose, j? aplinkoje.
Šiame fragmente rašei: problematiškoji sritis ar sritys - ?ia ir yra esm?. Turime du atskaitos taškus, konstantas: dualas - 0(problem? n?ra) ir konfliktas - 100(problemos yra visuose aspektuose). Visi kiti tipai, priklauso šiam intervalui, pagal problematini? sri?i? dyd? arba kiek? - tai ir vertiname. Elementaru, tikiuosi susišnek?jome.Beje b?t? ?domu išgirsti ir kit? dalyvi? nuomon?, šiuo klausimu. Tiek iš patirties, o galb?t ir teorin?s pus?s yra pam?stym? arba konkre?i? argument?, kuri? rodyt? šios išvados neteisingum?. Kritika visuomet priimtina, jeigu ji konstruktyvi :wink:

Autorius:  Dalyvis.54 [ 21 Bir 2005, 21:40 ]
Pranešimo tema: 

Many?iau, kad revizija ir konfliktas yra vienodai blogi santykiai, tik j? atspalviai ir dinamika yra skirtinga. O pusiaupapildiniams 25 neduo?iau. Gal kokius 10-15. Žodžiu, gin?y?iausi d?l skai?iuk? dydžio.Dabar apie sugyvenim? su kvadromis.Delta: Hekslis - gal ir nieko visai. Jei bendravimas n?ra pastovus.

Gabenas - neblogai, kol dviese, bet negilu.

Dostojevskis - gal geriau nesakysiu nieko.

Štirlicas - artimai nepaž?stu.Alfa: Don Kichotas - gyvenant po vienu stogu, kovos d?l stov?jimo prie "vairo". Ko pas?koje atsiranda nepasitik?jimas. Bet kai kurios teorin?s id?jos labai naudingos. Ir lengva kartu dirbti.

Diuma - labai malonus relaksuojantis laisvalaikio leidimas. Kai noriu atsipalaiduoti, einu pas paž?stam? Dium?.

Robespjeras - paž?stu iš tolo, gyventi netrukdo.

Hugo - kartais kyla noras paaiškinti 'gyvenimo prasm?'. Ir keista, kad jos nesupranta. Arba supranta po pusme?io.Bet labai tai neerzina.Gama: Napoleonas -kartais smagu kalb?tis, o kartais nesusišnekam. darbai daromi visai skirtingais metodais.

Balzakas -  :happy: artimai paž?stu kaip minimum du. Kuo toliau - tuo geriau.

Džekas - kartais nušneka "? pievas" ir dar kažko lyg ir nori. Po kažkurio laiko ateina suvokimas, kad tos "pievos" gali nešti "med?" ir tada prigriebiu Džeko mint?, rezultate Džekas suvokiamas kaip nauding? id?j? 'šaltinis".

Draizeris - ko gero, realiai artimai nepaž?stu.Žodžiu, negal??iau teigti, kad kvadra Delta man, kaip Betos atstovei, yra artimesn? už kitas  :wink:

Autorius:  m2 [ 21 Bir 2005, 21:57 ]
Pranešimo tema: 

Cassandra:Na, bent viena Dreizere virtualiai pazhisti  :smile: Ash, kai nepikta, moku elgtis diumishkai  :wink:Ishduok paslapti, kas tas Balzakas, kuri ir ash turechiau virtualiai pazinoti? :smile: Niekaip neishmastau  :smile:

Autorius:  Dalyvis.54 [ 21 Bir 2005, 22:11 ]
Pranešimo tema: 

m2 raš?:
Cassandra:Na, bent viena Dreizere virtualiai pazhisti  :smile: Ash, kai nepikta, moku elgtis diumishkai  :wink:Ishduok paslapti, kas tas Balzakas, kuri ir ash turechiau virtualiai pazinoti? :smile: Niekaip neishmastau  :smile:
Na, aš kažkod?l ? Tave automatiškai kaip ? Diuma reaguoju. Paskui pagaunu save, kad Tu lyg ir Dreizer?...

:happy: Bet revizijos visvien nejau?iu  :happy: D?l Balzako - atsakiau ? privat?  :wink:

Autorius:  Liepa [ 25 Bir 2005, 11:44 ]
Pranešimo tema: 

Man m2 irgi neatrodo kaip Dreizer?...  Visiškai nematau joki? "spygliuk?", kurie tur?t? išl?sti konfliktiniame santykyje. Nes šiaip šitas nepalankus santykis jau?iasi ir virtualiai - užuodžiu iš žinu?i? stiliaus.Imtuvo-siustuvo santykiams - skir?iau didesn? nepalankumo koeficient?, tolyg? konfliktiniams.

Nežinau kuo, iš pradži?, šis santykis atrodo kažkas panašaus tarp aktyvacijos ir dualo - galb?t imtuvas patraukia savo programine funkcija, kuri panaši ? mano dualo k?rybin? (mano aktyvatoriaus ji -programin?). Ta?iau bendraujant iš ar?iau santykiai pradeda "badytis" - ?sijungia, matyt, kiti aspektai. Ir tas "badymasis" labai labai skaudus - duria ? neapsaugot?, skaudži? viet?. Sunku atsitraukti, nes vis dar tikiesi, kad žmogus nustos žeisti, kad tai "tik laikinai". Kalbu iš siustuvo pozicij? - imtuvas irgi atakuoja labai staiga, kaip uraganas, skaudžiai. Suprantu, kad tai abipusiai nepalankus santykis, ir galb?t jam taip pat prisikaupia neišsakyt? dalyk?...Kalbant apie kvadras -

2-oji kvadra galb?t artimiausia - sprendžiant pagal savijaut? toje kvadroje. ?ia gali b?ti ir pripratimas - mano T?tis man dalykinis tipas. Gana palankus savijautai miražinis santykis. Kontrol?s santykiuose (tiek iš vienos, tiek iš kitos pus?s) teko bendrauti tik diskusijose (virtualiai ir gyvai) - man?s jie nežeidžia. Galb?t tokiu lygiu bendraujama per programines funkcijas daugiau... Apie imtuv? jau kalb?jau - ta?iau kvadroje lyg ir nieko...3-ojoje kvadroje ?domu, nes iš šios kvadros du atstovai ?eina ? taip vadinam?j? "klub?" (KLUBAS - veidrodinis - iš savos kvadros ir neutralizacijos bei paralelinis santykiai iš kitos kvadros). Kiti du santykiai nepalank?s - ta?iau gaunasi 50:50.4-oji kvadra man atrodo paslaptingiausia, labiausiai nepažini, nepastebima. Jeigu kitose kvadrose atrandu spalv?, galiu nusakyti, kaip man jos atrodo - tai apie 4-?j? beveik nieko... bespalv?, be kont?r?... Net nesuprantu jos socialinio vaidmens. Kažkod?l netraukia tos kvadros temos - nekelia susidom?jimo. Realiai neturiu draug? iš šios kvadros. Paž?stam? yra - ta?iau bendravimas situacinis, daugiau dalykinis. Visiškai n?ra jokio emocinio atspalvio.

P.S. Nesu susipažinusi su pusiau papildymo santykiais, nežinau kaip jie atrodo.


Autorius:  m2 [ 25 Bir 2005, 12:15 ]
Pranešimo tema: 

Liepa:Mano spygliukai griezhtai reguliuojami (ishaugau ish jaunatvinio maksimalizmo) :smile:

Autorius:  Liepa [ 25 Bir 2005, 13:10 ]
Pranešimo tema: 

m2:happy:  ?sivaizduoju kaip "spygliukus" tvarkingai supini ? kasytes...

Autorius:  Dalyvis.53 [ 25 Bir 2005, 17:18 ]
Pranešimo tema: 

Liepa raš?:
m2:happy:  ?sivaizduoju kaip "spygliukus" tvarkingai supini ? kasytes...
Ar m2 ilgakas?? :happy: Vistiek dar si?ly?iau ? juodalogik?-sensorik? tipus žvilgtelt.. kartais turi kokio Gabeno bruož? :wink:Liepa: ?domus atsakymas :smile:Man tik truput?l? keista, kad taip nepalankiai vertinat Si?stuvo-Imtuvo santyki bei Revizij?. Si?stuvo-Imtuvo santykis tiek teoriškai negali žeisti(rašiau kod?l), tiek praktiškai turiu pora toki? santykiu + steb?j?s kit? santykius - nieko ten baisus, nema?iau nei vieno stipriai konfliktuojan?io.

D?l revizijos - iš esm?s to pa?io principo santykis, kaip ir si?stuvas-imtuvas, tik dasideda tai, jog viskas atvieiau ir suteka ? skaudži?j? funkcij?. Iš revizuojamojo pus?s, taip labai nepalankus (ta?iau tur?j?s N revizori?, tikrai neprilygin?iau konfliktui), bet iš revizoriaus? Juk jis tik mato klaidas, ta?iau yra nežeidižiamas, kitaip sakant - nelabai ir atkreipia d?mes?, kad revizuojam?jui "skauda".

Puslapis 15 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/