Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Kūryba
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=42&t=433
Puslapis 46

Autorius:  Solanža [ 15 Lap 2006, 15:51 ]
Pranešimo tema: 

Liepa: tai jeseninui. Aš dreizerio k?rybos nem?gstu :smile:

Autorius:  Narys [ 14 Gru 2006, 14:10 ]
Pranešimo tema: 

as esu "parases" kelis eilerascius savo galvoj, tokius tipo ironiskus, ala stilingus, nejausmingus. vienas buvo apie barbe per matematikos pamoka :happy::happy:

Autorius:  Smilga [ 09 Bal 2007, 14:22 ]
Pranešimo tema: 

Laba. Nor??iau savo šiandieniniu k?rin?liu pabandyti "prasitestuoti". Taigi j?s? kantryb? bandysiu pasakos skaitymu.Pasaka apie Kaman?Kart? gyveno Kaman? po vyšnios kr?mu. Dar iš rudens ji buvo ?sitaisiusi puik? b?st? po išlindusia šaknimi. Kaman?s urvelis buvo tikrai labai jaukus. Sienos ?ia buvo išpuoštos pernykš?iais vyšni? lapais. Baldus Kaman? visus pasidar? pati iš vaško. Palei sienas stov?jo išrikiuotos vaško lovel?s su mikštu?iukais žiedadulki? patal?liais. Kiekvienoje lovel?je gul?jo po vien? kiaušin?. Greitai iš j? tur?jo ristis mažos bitut?s- Kaman?s vaikeliai.

Kaman? vaikš?iojo ant piršt? galiuk? po kambr?l? ir ži?r?jo ar jau bunda jos vaikeliai. Greitai visose lovel?se šypsojosi mažos p?kuotos galvel?s.Ta?iau Kaman? nežinojo, kad iki jos namelio maisto sand?liuko prasikas? urvel? piktasis Kirminas. Jis aptiko medaus puodyn?. Kirminas buvo didelis besotis ir su?d? medut? per kelias dienas. Kai Kaman? pamat?, kad beliko mažai medaus, ji surado pl?šik? ir išvar?. Bet vaikeliams jau nebebuvo k? valgyti.Tada Kaman? išskrido ieškoti pražydusi? g?li?. Lauke buvo šalta ir g?l?s dar nežyd?jo. Kaman? pasiguod? Zylutei. Tai buvo Kaman?s kaimyn?, gyvenusi gretimo medžio drev?je. Zylut? pažad?jo pažadinti pavasar? ir kartu visas g?les. Ji gražiai giedojo vis? dien?, kol g?l?s neištv?r? ir atsimerk? pasiži?r?ti kas ?ia taip gražiai gieda.Kaman? pamat? pražydusias g?lytes ir išskub?jo rinkti medaus. G?l?s buvo labai geros. Jos dav? ne tik medaus, bet ir žiedadulki?, kad mažieji vaikeliai gaut? ir duonel?s. Tik Kaman? mok?jo iškepti iš žiedadulki? labai skani? duonel?, nuo kurios visi vaikeliai augo labai greitai.Kaman?s šeimyna pad?kojo Zylei, kad pažadino pavasar? ir išk?l? didel? puot? po vyšnios kr?mu. Smalsuolis Kirminas irgi išlindo paži?r?ti. Galvojo, kad v?l ras k? su?sti. Bet ?ia j?  pagavo vikruol? Zyl? ir sules?. Visi dabar buvo sot?s ir laimingi.O Saulel? šild? vis stipriau ir stipriau iki at?jo vakaras. O dabar labanakt visoms smalsioms akel?ms, kad augt? vaikeliai dideli dideli ir greiti kaip Kaman?s.

Autorius:  Nadia [ 09 Bal 2007, 15:26 ]
Pranešimo tema: 

Tekste dominuojan?ios funkcijos - :wintuition:, :wsensoric:, :blogic: (s?moningos funkcijos).

Vient?sa nuosekli ?vyki? grandin? (:wintuition:), daug ?vairi? darb? pamin?jimo ir atlikimo (:blogic:), nemažai estetini? detali? ir poju?ii? (:wsensoric:).

K?rin?lio motyvas (mintis) - kai atsitinka nelaim? ir užpuola priešas, atsiras kažkas stiprus ir geras, kas pad?s ir susitvarkys su priešu (:wethics:, :bsensoric: - superid bloko funkcijos).


Autorius:  zanka [ 11 Bal 2007, 13:44 ]
Pranešimo tema: 

Smilga pasaka graži, tik pabaiga nevisai teisinga:Smalsuolis Kirminas irgi išlindo paži?r?ti. Galvojo, kad v?l ras k? su?sti. Bet ?ia j?  pagavo vikruol? Zyl? ir sules?. Visi dabar buvo sot?s ir laimingi.
Visi laimingi??? O kirminas irgi laimingas? Argi jis, nabagas, kaltas, kad kirminu gim??


Autorius:  zanka [ 11 Bal 2007, 13:51 ]
Pranešimo tema: Man aiškiai matosi tik logika. Bet manau, kad tok? tekst? gal?t? parašyti ir etikas. Kas d?l :wintuition: dominavimo - manau, kad :wintuition: yra b?tina pasakose ir visokiuose pasakojimuose tam, kad jie b?tu aiškus, ypa? jei skirti vaikams.Smilga, o Tu kartais savo k?rini? nespausdini?

Autorius:  Smilga [ 11 Bal 2007, 19:24 ]
Pranešimo tema: 

zanka:Nespausdinu, nes nedariau joki? tam reikaling? žingsni?.

?ia kaip loterijoje "niekad neišlošiau, nes nepirkau bilieto"

O Kirmino daug kam gaila ir taip turi b?ti. Jo turi b?ti gaila. ?ia tam, kad paskatinti mažojo klausytojo k?rybiškum?. Kad b?t? galima istorij? perrašyti kitaip.:wink:

Autorius:  zanka [ 11 Bal 2007, 21:34 ]
Pranešimo tema: 

Smilga raš?:
:

O Kirmino daug kam gaila ir taip turi b?ti. Jo turi b?ti gaila. ?ia tam, kad paskatinti mažojo klausytojo k?rybiškum?. Kad b?t? galima istorij? perrašyti kitaip.:wink:
Hmm man atrodo, kad paskutinis sakinys "visi buvo sot?s ir laimingi" gali ne tik paskatinti k?rybiškum?, bet ir paskatinti stereotipo susiformavim? - kirminai yra blog? ir tam, o tas kas juos naikina yra geri.

Nieko neišmanau apie vaik? psichologij? ir mokym?, tod?l ?ia tik mano nuomon?.

Bet šiaip, jei tur??iau vaik?, nor??iau skaityti jiems tokias pasakas. 

Autorius:  Smilga [ 11 Bal 2007, 21:51 ]
Pranešimo tema: 

zanka: Reiks apgalvoti kaip ten su tuo stereotipu. Gal tikrai verta pakoreguoti Kirmino likim?.Pvz: O kirminas, suprat?s savo klaid? ir labai labai  susig?d?s,  ?m? vyti aplink save si?l?. Vyniojo vyniojo, kol visai pasisl?p?  iš g?dos mažame baltame kokon?lyje. Saulut?, supratusi Kirmino graužat?, švelniai pabarbeno ? kokon?. Kirminas prabudo, bet jis jau buvo pasikeit?s. Dabar jis tur?jo sparnus. Visi džiaugsmingai sveikino nauj?j? draug?...:strange:

Autorius:  zanka [ 12 Bal 2007, 10:41 ]
Pranešimo tema: 

Smilga: labai graži pabaiga:happy:, man labai patiko:happy:

Autorius:  Smilga [ 13 Bal 2007, 08:33 ]
Pranešimo tema: 

zanka: Buvo malonu bendradarbiauti.:wink:Kažin ? kokio tipo r?mus sutilpau.:strange: Ar tai buvo nors kiek hamletiška? Kaip tai abejoju. O gal tai buvo labiau džek?s plepaliukai?

Autorius:  zanka [ 13 Bal 2007, 11:12 ]
Pranešimo tema: 

Smilga: ir man malonu :smile:Nežinau, ? Džek? man visai nepanašu:confused:, ? Hamlet? - nežinau.... nepaž?stu nei vieno...


Autorius:  Smilga [ 13 Bal 2007, 11:16 ]
Pranešimo tema: 

zanka:  Tai gal pasiskelbkime paž?stamomis?:happy: Sako, kad esu hamlet?. Tokia šiek tiek apgraužta, bet...:happy:

Man buvo malonu ?ia apsirodyti iš vis? pusi?.

Autorius:  zanka [ 13 Bal 2007, 11:21 ]
Pranešimo tema: 

Smilga raš?:
zanka:  Tai gal pasiskelbkime paž?stamomis?:happy: Sako, kad esu hamlet?. Tokia šiek tiek apgraužta, bet...:happy:

Man buvo malonu ?ia apsirodyti iš vis? pusi?.
Oj, Hamletas:happy::happy::happy:? O aš kaip tik "matuojuosi" Gork?... gal ne veltuj man Tavo pasakait? tokia "prie d?šios" pasirod??:wink:

Autorius:  zanka [ 13 Bal 2007, 11:23 ]
Pranešimo tema: 

beje, o Tu atsakin?jai ? forumo klausimyn?, b?t? ?domu paskaityti Tavo atsakymus.

Puslapis 46 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/