Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Improvizacijos
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=42&t=406
Puslapis 19

Autorius:  Solanža [ 19 Rgp 2006, 01:07 ]
Pranešimo tema: 

Temos id?jos užuomazgos yra Cassandros tipavimo temoje, štai ?ia: http://forum.linija.org/?t=401&page=lastThe Dining Room.

Ivan Aivazovsky.

View of the Neapolitan Bay. 1841.Didesnis vaizdas yra ?ia:

http://www.peterhof.org/kotimg/kot25.jpg****Iš pasvarstym? apie galim? rašinio pavadinim? man tapo aišku, kad greitu laiku gali nepavykti prieiti prie kompromiso ir rasti visiems priimtin? ir ?dom? variant?. Tad pamaniau, galb?t verta pereiti prie paveikslo aprašymo. Suprantu, ?ia irgi ne kiekvienam patiks jis, bet...man rodos, parinkau tok?, kur daugmaž kiekvienam užtekt? erdv?s pasireikšti. O jeigu nepatiks, j?s? "rašin?lis" gali b?ti apie tai, kas b?tent tame paveiksle nepatinka, kod?l jis nuobodus, ar dar koks nors. Anyway, tai bus mintys ? tem?.Pradin? mano id?ja buvo tokia: rasti vaizd?, kuriame b?t? galima pasirinkti bet kok? fragment? ir j? aprašin?ti. Ta?iau manau, kad ir šiame paveiksle yra pasirinkimo laisv?. Ar aprašin?ti visum?, ar fragment?....Žodžiu, tikiuosi j?s? ?sitraukimo ? š? žaidim?. :)


Autorius:  Nadia [ 19 Rgp 2006, 08:37 ]
Pranešimo tema: 

Solanža, gerai padirb?jai, kol aš m?gojau:smile:. Maloni staigmena.

Aš jau aprašiau. Gavosi 200 žodži?. Gerai b?t?, jei mes rašytume maždaug vienodo dydžio aprašym? (jei k? galiu savo sutrumpinti iki 100). Ir: gal visgi geriau, kad visi aprašyt? visum?? B?t? geriau lyginimui. Manau, d?ti rašin?lius ? forum? reikt?, kai visi bus paraš? (o tai ne?domu rašyti, perskai?ius kito aprašym?).

Solanža - ir pavadinim? ger? sugalvojai:smile:. Aš m?s?iau ir nieko doro nebuvau sum?s?ius.

Autorius:  Solanža [ 19 Rgp 2006, 13:12 ]
Pranešimo tema: 

Nadia: na, kam t? dyd? taip jau norminti. Gali b?ti orientyrai kažkokie, bet tik kaip orientyrai. Ir manau, žmon?s turi jaustis laisvai. Visum?, ne visum?- koks skirtumas? Rašom apie paveiksl?. Kaip matom, kaip suprantam tai, k? matom.Sutinku, kad geriausia d?ti tekstus v?liau, visiems kartu. Galb?t reikt? duoti koki? savait?, ar daugiau? Na tarkim iki rugpj??io 27-tos 23:59 vakaro. :wink: Ir tada, sekmadienio vakare- pirmadienio ryt? iki piet?, kad jau prad?t? d?ti k?rinukus. :strange:Dar, ?domu, kas iš kit? dalyvi? palaikyt? šit? id?j?? Tikiuosi, kad visi pasijungs, bet gi norisi perklausti... gal pvz. kažkas mano, kad tokiu dalyku užsiimti neverta, ir atsisakys...:strange:

Žodžiu, skatin?iau visus pasireikšti:). Man atrodo, tur?t? matytis ?domi? skirtum?, priklausomai nuo tipo. Man asmeniškai noris paragint prisijungti sant?, kadangi ji to paties tipo, ir liutaur?, kadangi netikiu, jog jis b?t? nek?rybinga asmenyb? :wink: Na, ir visus kitus...:smile::smile::smile:

Autorius:  Dalyvis.54 [ 19 Rgp 2006, 15:07 ]
Pranešimo tema: 

OK :) Labai malonus koloritas :)

Autorius:  Nadia [ 19 Rgp 2006, 15:39 ]
Pranešimo tema: 

ir liutaur?, kadangi netikiu, jog jis b?t? nek?rybinga asmenyb?


:happy::happy: Kažkoks mano nuomon? blogai užmaskuotas šantažas komplimento pavidalu.

Autorius:  socion [ 19 Rgp 2006, 15:57 ]
Pranešimo tema: 

Solanža:wink: aš kaip Hugo daugiau linkes žodžiais pap?drint smegenis apie k? nors :happy: šiaip jei reikt? konkr?iai kažk? parašyt  :confused: tekt? ilgai ieškoti kišen?j žodži?. Labai nor?t?si, kad visi susirink? b?t? ir steb?t? objekt? ar paveiksl?, tada taip, gal??iau knyg? parašyt apie betkok? daikt? ( :wink: tekt? tik karts no karto sugražint i tem?, kad toli nenugrybau?iai :happy: )

Aivazovskis geriausias iš marinist? dailinink?. Šis paveikslas n?ra jau toks ramus grei?iau tvyro kažkokia nežinomyb?s baim?. Kelios žuv?dros skrendan?ios truputi nuim? susidariusi? ?tamp?.  Viliojantis paslaptingas krantas - baugina....Na šiai gal?jai parinkt lengvesn?, linksmesn?, šviesesn? paveiksl?. Man jis gražus, bet nepirk?iau :happy:

Autorius:  socion [ 19 Rgp 2006, 15:59 ]
Pranešimo tema: 

Jei kasnors dalyvavote Stiklo karoliuk? žaidime, tai per tokias b?senas galim atskleisti esm?... patirti išgyvenymus su žmon?mis kurie kažk? k?r?... pajusti j? darbo vaisiaus esm?...

Autorius:  Solanža [ 19 Rgp 2006, 22:36 ]
Pranešimo tema: 

Nadia raš?:
ir liutaur?, kadangi netikiu, jog jis b?t? nek?rybinga asmenyb?


:happy::happy: Kažkoks mano nuomon? blogai užmaskuotas šantažas komplimento pavidalu.
Nadia, kaip tau neg?da - apie mane taip blogai galvot. Neužsiimu aš šantažu :shocked: Matyt, sprendi pagal save apie kitus.Aš tiesiog nor?jau Liutaur? ?kalb?ti sudalyvauti, nes man asmeniškai labai smalsu, kaip b?tent jis interpretuot?. Nesu ma?iusi hekslišk? interpretacij? per vis? savo gyvenim?. :tongue:


Autorius:  Solanža [ 19 Rgp 2006, 22:38 ]
Pranešimo tema: 

Tai darykim išvad?, kad socion jau kaip ir atliko sav?j? interpretacijos darbel?. O kit? prašy?iau lukterti ir sumesti visiems savo tekstus mano min?tu laiku. Na, kad ne?takoti kit? (ypa? intuit? etik?) interpretacij?. Kadangi štai socion paraš? apie kažkokios gr?sm?s nuojaut?, ir štai, s?džiu aš dabar ir bandau ?žvelgt, KUR tai matosi...:wink:

Autorius:  Dalyvis.142 [ 19 Rgp 2006, 23:08 ]
Pranešimo tema: 

Solanža raš?:
Tai darykim išvad?, kad socion jau kaip ir atliko sav?j? interpretacijos darbel?. O kit? prašy?iau lukterti ir sumesti visiems savo tekstus mano min?tu laiku. Na, kad ne?takoti kit? (ypa? intuit? etik?) interpretacij?. Kadangi štai socion paraš? apie kažkokios gr?sm?s nuojaut?, ir štai, s?džiu aš dabar ir bandau ?žvelgt, KUR tai matosi...:wink:
o kadangi užsiminei, kad pasteb?jai, jog Socion pamin?jo pamat?s gr?sm?s nuojaut?, tai ir aš, matyt, dabar prad?siu j? bandyt ?žvelgt :smile:na o jei rimtai, sunki užduotis, Solanža :smile:. nežinau, ar pavyks... jei nepavyks, tai nepyk :wink:p.s. o Solanžos t? fraz? asmeniškai supratau ir kaip kompliment?, ir kaip kvietim? šiam eksperimentui, už k? labai d?koju :smile:

Autorius:  m2 [ 19 Rgp 2006, 23:57 ]
Pranešimo tema: 

Solanža:Gal neitakosiu :) bet chia net ne gresmes nuojauta, chia akivaizdi gresme.

Autorius:  1979Zuvedra [ 20 Rgp 2006, 23:55 ]
Pranešimo tema: 

Solanža:spalvu tyla ....amzina bevarde paslaptis, menininko nuojautos paieska (tapyti zmones nusisuke ir vandens ramybeje matosi laivo seselis)...galima isiklausyti i tyla kuri ka tik isiviespatavo....jei i paveiksla galima ziureti daug kartu vadinasi jis tavo akimis yra geras.(man jis apgautas skausmu)

Autorius:  Nadia [ 21 Rgp 2006, 15:06 ]
Pranešimo tema: 

Kadangi štai socion paraš? apie kažkokios gr?sm?s nuojaut?, ir štai, s?džiu aš dabar ir bandau ?žvelgt, KUR tai matosi...
Aš irgi:smile:.Nadia, kaip tau neg?da - apie mane taip blogai galvot.
Kod?l neg?da? Kaip tik labai g?da:sad:.Tai darykim išvad?, kad socion jau kaip ir atliko sav?j? interpretacijos darbel?.
Ne?skaita:smile:. Atmazk? kažkokia pagal mane.

Autorius:  Dalyvis.54 [ 21 Rgp 2006, 15:18 ]
Pranešimo tema: 

Nius, apie gr?sm? ?siterpiosiu ir aš, nes aš jos ?ia ne?žvelgiu. ?tampa yra, taip, bet ne daugiau. Galb?t mintis apie gr?sm? gal?jo ?takoti tamsus pirmas planas, užkontrastuojantis su besileidžian?ia saule tolimoje. Antrojo plano spalvos taipogi yra klasikinio kontrasto pavyzdys: auksin? ir violetin?, o kontrastas visada kuria vienoki? ar kitoki? ?tamp?. Tas saul?lydžio priešpastatymas tamsiam pirmajam planui gali ištraukti pas?monin? mint? apie "panirim? ? sutemas", kas savaime pas?moningai atrodo nesaugu. Plius ?tamp? gali kelti pati kompozicija - iš pirmo žvilgsnio tai tartum horizontalus komponavimo b?das: laivas, statin?, valtis, ta?iau atsiranda vertikali kertanti linija - besileidžian?ios saul?s takas - kuri atidalija, atkerta  valt? nuo laivo. Ta?iau der?t? pasidom?ti ir tuo, k? nor?jo pavaizduoti pats dailininkas. Jei paveikslas tur?t? simbolišk? pavadinim?, tada, taip, sutik?iau, kad nor?ta perteikti gr?sm?, ?tamp? ar pan. Ta?iau šiuo atveju darbo pavadinimas labai nepretenzingas: "Neapolio pakrant?s vaizdas". T.y. Italija, civilizuota šalis, ne kokios nors Velyk? salos. Saul?lydis, geografin? platuma, kaip žinia, visiškai kita nei m?s?, tod?l temsta ten staigiai, atitinkamai ir spalvin? gama yra kitokia nei ?prasta m?s? akiai. Tik tiek.Tai nebuvo paveikslo aprašymas, tik pasisakymas "apie gr?sm?".

Autorius:  m2 [ 21 Rgp 2006, 18:15 ]
Pranešimo tema: 

Cassandra:Gresme yra todel, kad igula palieka skestanti laiva ir plaukia i nezhinomybe. Tolumoje matosi uolos. Gal viena ju ir pramushe laivo dugna? Zhmones valtyje pasidaline i dvi grupes - igula ir keleiviai? Saulelydis dar labiau sustiprina nerimo jausma. Va taip paveiksla matau ash :)

Puslapis 19 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/