Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

"Kitokie" eilėraščiai
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=42&t=333
Puslapis 11

Autorius:  Dalyvis.53 [ 03 Vas 2006, 16:15 ]
Pranešimo tema:  "Kitokie" eilėraščiai

Radau viena eil?rašt?, interneto platyb?se. Užkliuvio. Tarytum gražu.. Ži?ri ? t? balt?, tyr? snieg? ir m?stai, apie jo mint?. Ir tikrai gražu.Jurgis Kun?inas

"Girtas angelas"Iš tavernos traukiant? girtuokl?

r?kas gob? tarsi aukso vilna.

Tyliai suposi rudens s?puokl?s.

Neš? žini? angelas ? Vilni?...Marškin?liai buvo plono krepo.

Zvimb? gatv?s, r?mai ir mal?nai.

Ženg? angelas nuo savo laivo trapo

? garuojan?ius Vilnel?s kr?mus.Dvi savaites jis tenai puotavo

su poetais, liumpenais ir kekš?m.

Šitas miestas, angele, ne tavo -

?sivar?s j? esi it rakšt?.Puol?s Angele, tai k? dabar praneši?

Suodini sparnai, suskird? kojos...

Išp?t? jis garo br?kšn? graž?

ir v?siu sparnu li?dnai numojo:- Nieko gero, seserys ir broliai,

li?dnas - kaip ir mano - j?s? skliautas! -

Puol? Angelas ? skaudži? miesto žol? -

girtas, nusimin?s ir apgautas!

?domu b?t? sulaukti, šioje temoje, daugiau "kitoki?" eil?raš?i?.

Autorius:  Dalyvis.54 [ 03 Vas 2006, 16:29 ]
Pranešimo tema: 

GRAŽUOL?S MIRTIS

                                SauliuiAtkopdama saulel? skelbia pradži?

dienos kuri prasideda gražiai –

po kiem? laksto tylintys gaidžiai

palik? savo galvas ant kaladži?gražuol? mir? – tegyvuoja

gražuoliai gr?žantys grakš?ias rankas

tik tre?ias jaunikaitis

su mirtimi nesutink?s

su slibinais ir su gaidžiais tebekovojaJonynas, Antanas A. Parabol?. – Vilnius: Vaga, 1984.---***

Ir taip lakštingala alyv? kr?me suoks

ir taip apsvaig? jos klausysis žmon?s:ži?r?k ? t? kuris tiesos išmok?s –

žinok daugiau jis nieko neišmoksta?iau ir šis likimas nebaisus

dar lieka išdavyst? ir k?ryba

abi jos palankiai kortas sud?sto

abi jos sutveria ir praeit? ir miest?

abi jos meile sutveria dausas

o žvaigžd?s negalvodamos sau žibaJonynas, Antanas A. Parabol?. – Vilnius: Vaga, 1984.
Autorius:  santa [ 03 Vas 2006, 16:54 ]
Pranešimo tema: 

?simyl?jusio vis vien linksma dalia,

Nors leisgyvis vos vos linguoja galvele.

Tiktai blaiviam vargai kasdien? grauži? šird?,

O gerian?iam visur ir viskas - tralialia.Omaras ChajamasŠiandien? daug žmoni? draugyst?s neverti,

Šiandien? tu prie j? nes?sk labai arti.

Paži?r?k ? tuos, kuriais tiki labiausiai -

Ir akys atsivers: jie priešai tau slapti.Omaras Chajamas


Autorius:  santa [ 03 Geg 2006, 08:51 ]
Pranešimo tema: 

Pasiimsiu tik tiek,

kiek telpa ? deln?...

nešiu... nešiu... virp?siu...

kalb?siu vis mald?...

bersiu... glostysiu... liesiu...

bu?iuosiu... šnabžd?siu...

nepaliksiu... tik?siu.....

su meile pas?siu...ir išdygsiu...

žalia ir tyra gyvybe...

augsiu... br?siu... žyd?siu...

vysiu.... noksiu... prisirpsiu....

vesiu vaisi?... myl?siu...

gyvensiu...

ištirpsiu...G. Stankut?

Gal??iau vien s?d?ti ir klausytis v?jo…

Kaip švelniai kalbas lapai su mano širdimi…

O lengvas šiltas g?sis paglosto mano plaukus

Švelniai ir supratingai… Ir aš ir v?l rami…Gal??iau vien s?d?ti ir dainuoti v?jui…

Jis m?gsta man pritarti savo dain? upe…

Kada garsai, lyg paukš?iai, ? debesis pakyla

Ir atsispindi up?j… dainuojame drauge.Gal??iau vien s?d?ti ir alsuoti v?ju…

Kažin, ar jis gal?t? alsuoti manimi?..

Turb?t… juk vis? laik? po k?n? vaikštin?ja

Maži lengvi v?jeliai… alsuoja manimi…G. Stankut?


Autorius:  Solanža [ 08 Bir 2006, 16:56 ]
Pranešimo tema: 

JUODOJI MAGIJAK? bepaliestum, viskas pavirsta

žodžiais.

Kalb?k man apie meil?.

VASAROS NAKTI ŽI?RIU ? VANDEN?neverk mylimoji

tavo antspindys

man gražus

TAIP N?RA IR NEGALI B?TI, TA?IAU TAIP TURI B?TI IR TAIP YRA*

Kastalija gali b?ti

mylimos koj? pirštai

kiek žaidžiu t? žaidim?

dar nepralošiau*

po antklode m?s? namai

taip ir gyvenam

jau daugel? metu

ir niekas

m?s?

neieško
*

užmerkti vokai sušilo

šiandien giedra arba tavo l?pos

vienu ar kitu atveju

pabusti neb?tina*

gražiausi? savo eil?rašt?

pirštu užrašiau paslap?iom

griovely tarp tavo kr?t?

dailyraš?iu*

po septyneri? met?

po truput? prad?jom kalb?ti

iki tol nebuvo kada

bu?iavomes
*

Kastalija gali b?ti

ž?rintis žvilgsnis

?kandimo žym? ant peties

nekaltumo žym?*

negali taip b?ti negali

ir visa tai net ne teisyb?

visgi

Gintaras Grajauskas. Ornitologija.Ech, geras poetas. patinka man jis. :smile:

Autorius:  Solanža [ 02 Rgs 2006, 15:27 ]
Pranešimo tema: 

Kumelait? Kuku?io ausy/ M. MartinaitisPer nakt?

Kuku?io ausy

užaugo smagi kumelait?.

Iš džiaugsmo jinai šokin?ja

ir spardo

? aus? b?gnelius.

Ir girdi Kukutis,

kaip žvengia ji Ston? ganyklose.Kaip negražu, jis galvoja:

eisiu pas gydytoj?,

gal man išims iš ausies kumelait?.

Bet kaip aš paaiškinsiu,

iš kur ausyje kumelait??Kaip negražu

prieš paž?stamus,

prieš vaikus,

prieš tok? graž? ir tyr? gyvenim?,

kur tokios dailios užuolaidos

ir blizga švar?s parketai.Kukutis niekam nesak?,

uždels?,

ir buvo dar negražiau.Tar? sau:

neduok dieve,

jeigu numir?iau –

toki? g?d? rast? ausy!Ir Kukutis prad?jo bijoti mirties:

automobili?,

rat?,

kombain?,

kuliam?j? mašin?.

Neduok dieve –

numirt?:

šitoki? g?d? rast? ausy!
Autorius:  Solanža [ 18 Spa 2006, 00:25 ]
Pranešimo tema: 

***

štai vakaras ateina, jus aplanko

kažkas nelaukiamas ir b?na lig aušros

ir išalsuoja or? kambariuos

ir dulkes pavagia nuo tauri? ir palangi?tada žingsneliais moters ar vagies

nutolsta, dur? verianti skambut?

išgird?s irgi kr?pteli truput?

– vieni aplanko o kit? ilgiesDonaldas Kajokasiš knygos „KARVEDYS PAVARGO NUGAL?TI“


Autorius:  Solanža [ 25 Spa 2006, 02:08 ]
Pranešimo tema: 

Lašu šilta

skaidriuose

saul?lydžio delnuose

? žodžius talpinu

besišypsant?

Katedros bokšto

laikrod?

saldžiai kvepiant?

laukimusakiniuose

bemieg?s naktys

gudrauja

ginasi judesiais

tavo atvaizdo

ir lašu gyvyb?s

man?s veidrody

šiltaMelisais

http://www.ekuryba.com/viewstory.php?sid=1036


Autorius:  Solanža [ 25 Spa 2006, 02:29 ]
Pranešimo tema: 

Devynios dešimtys ir dar devyniaklas šuo, uodžiantis laužo d?mus,

ruduo. Tykus lemties ?žesys.

Vikrios fakyr? rankos, šokinan?ios

ugn?, užutekis. Taip, dabar jau

geriau matyti, iš ties? užutekis.

Atokiau - garuojantys migl? dubenys,

išd?lioti ?mirkusioj pievoj,

devynios dešimtys ir dar devyni.

?gudusiam skai?iuoti lygiai tiek,

kiek reikia, nei daugiau, nei mažiau,

devynios dešimtys ir dar

devyni li?desiai po žvaigžd?m,

?gudusiam li?d?ti, žvelgian?iam

tiesiai ugnin, nust?rusiamG. Grajauskas


Autorius:  Robi [ 08 Rgs 2007, 12:52 ]
Pranešimo tema: 

:strange:

Kazin kodel man vietoj lietuvisku raidziu- klaustukai?

Autorius:  Liepa [ 09 Rgs 2007, 19:48 ]
Pranešimo tema: 

Pastaruoju metu visiems taip = visas forumas "svepluoja"....

Autorius:  Solanža [ 17 Kov 2008, 23:50 ]
Pranešimo tema: 

***

Stai vakaras ateina, jus aplanko

kazkas nelaukiamas ir buna lig ausros

ir isalsuoja oraa kambariuos

ir dulkes pavagia nuo tauriu ir palangiutada zingsneliais moters ar vagies

nutolsta, duru verianti skambuti

isgirdes irgi krupteli truputi

– vieni aplanko o kitu ilgiesD.Kajokas

Puslapis 11 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/