Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Akimirkos
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=42&t=262
Puslapis 14

Autorius:  Solanža [ 17 Lie 2005, 13:13 ]
Pranešimo tema: 

Nor?josi kažkokios temos miniati?roms, apskritai m?s? k?rybos prozai. nor?t?si, kad ir j?s nepabijotum?te prisijungti.-----Ar esiTu esi manyje

šaltam žiemos sapne

Tu esi manyje

kaip akmen?lis up?s dugne

Tu esi manyje

O gal ir ne?....Juk tai, kad nori, trokšti, svajoji, dar nereiškia, jog tai n?ra iliuzija. Gal aš sugalvojau t? jausm?, t? aistr? ir nerim?, t? audr?, š?lstan?i? viduje?

Gal as sugalvojau ir tave?..

Bet tuomet... b??iau sugalvojusi ideal?j? tave...

Tu gi- gyva visa ko prieštara/priešprieša: vien? akimirk? tu rimtas lyg senis, o po sekund?s- krykštauji it k?dikis. Regis, k? tik žaidei, š?liojai, o dar po akimirksnio tapai bauginan?iai rimtas- toks rimtas, kad man net šiurpas per nugar? perb?go... K? tik laikiau tave gl?by, bet kai atsimerkiau, tav?s nebebuvo. Išbyr?jai it sm?lis tarp piršt?, išsisklaidei kaip migla išsisklaido, saul?s ryto palyt?ta...Nesuprantu tav?s, ir bijau. Bet dar labiau bijau tav?s netekti.

Kvaila- bijoti netekti to, ko niekada ir netur?jai, kas niekada tau nepriklaus?... Tas noras sulaikyt tave beprasmiškas, lyg bandymas pagauti v?j? ar nuo dangaus skliauto nuraškyt žvaigždes.

Bet... ten, kur š?lsta jausm? audros, protas atsilieka per tris žingsnius...(2000)


Autorius:  m2 [ 17 Lie 2005, 21:33 ]
Pranešimo tema: 

Solanža:Grazhu....zhinau tokia busena.

Autorius:  Solanža [ 17 Lie 2005, 22:58 ]
Pranešimo tema: 

m2: a?i? :smile:?ia seniai rašyta... tod?l pa?iai visai ?domu save paskaityti ir pajusti, kaip KITAIP dabar viskas yra. Nes visai kitoks žmogus šalia.

Autorius:  Solanža [ 11 Rgp 2005, 02:27 ]
Pranešimo tema: 

Laikas, laikas....lekia beprotiškais septynmyliais žingsniais, it išprot?jusi ragana laukais. Tik vos susp?jai pajusti v?jo švilpim? ausyse, o jau perneš? ji tave per vasar?. Vos sp?jai pajusti jos piev? kvap? ir medaus skon?, o jau pajutai ant savo skruosto v?s? rudens rankos prisilietim?. Ji su v?jais ir lietumis tave glosto prausia, ruošia susikaupimo laikui....


Autorius:  Solanža [ 11 Rgp 2005, 02:41 ]
Pranešimo tema: 

Tu pakvietei mane prie j?ros. Nedr?sus tavo balsas virptel?jo, užl?ždamas, tarsi žodžiai b?t? užgniauž? tau kvap?. Ilgesingai pažvelgei. "Juk tai tokia ?stabi žem?s vieta, ten bus karšta...ten taip gražu, tau tikrai patiks pilies griuv?siai, juk žinau, kad juos m?gsti". M?ginau pasisl?pti nuo tavo žvilgsnio. Kam? Kod?l taip toli?...gužtel?jau pe?iais.

"Aš nepasitikiu savimi. Aš bijau pralaim?ti"- atsakei. Kaip visada tiessmukai. Kam išvis tie žodžiai, jeigu vistiek tu Matai mane kiaurai, o aš tave Jau?iu?

Bet matau, kad privalau tau pasakyti. tik k??.. Kad neužges? jausmai kitam žmogui? Tam, su kuriuo kalb?tis negalima, nepasir?pinus apsauginiais šarvais? Kas ta meil? išvis... vienpus?, dvipus?... kas svarbiau?... kai myli tave, ar kai esi mylimas?... Savaime aišku, kad idealiausia abipusiškumas, o jei jo n?ra?... Nepasiimsi blonknoto ir nesurašysi vienos ir kitos meil?s plius? ir minus?. Nesugeb?si pasirinkti "b?ti mylimai"...

Nesakysiu tau nieko. Pats visk? suprasi. Perskaitysi, pažvelg?s ? mano sielos gelmes. Juk kalbiesi su manim spalvomis ir vaizdais, atsišauki ? kiekvien? mint?, fraz?, atod?s?...Perskaitysi, ir tada jau TU tur?si pasirinkti...

Autorius:  m2 [ 11 Rgp 2005, 10:39 ]
Pranešimo tema: 

Solanža:Tavo pasakymas "ishprotejusi ragana" kazhkaip labai apie mane....:happy: Tiesiog dazhnai ja jauchiuosi :happy:

Autorius:  Solanža [ 11 Rgp 2005, 13:38 ]
Pranešimo tema: 

m2: nu jau kam, kam, o Tau tikrai netr?ksta sveiko proto :happy: Išprot?jusia Tav?s nepavadin?iau- kaip tik labai protinga, racionalia, išmintingai ir ramiai tvarkan?ia savo ir šeimos gyvenim?. Gal forume nesimato Tavo š?lsmo, l?kimo ir tempo, kuriuos aš priskir?iau "išprot?jusioms raganoms"?:)... Neatsiskleidi gal...? :smile:

Autorius:  Skarlet [ 11 Rgp 2005, 13:47 ]
Pranešimo tema: 

Solanža: laikas- išprot?jusi ragana... tikrai labai originali mintis...:strange: Laikas tikrai mistinis raganiškas reiškinys...

Autorius:  m2 [ 11 Rgp 2005, 14:58 ]
Pranešimo tema: 

Solanža:Mano shelsmai giliai viduje vyksta ir laukan prasiverzhia tik tuo atveju, jei man jau tikrai labai na bukvu X, i nepadumajte, chto xorosho :)

Autorius:  Dalyvis.53 [ 11 Rgp 2005, 18:00 ]
Pranešimo tema: 

m2: Mhm.. man analogiškai. Kai jau pakankamai X visom prasm?m, tada gali ir k?ryba prasid?ti. Matyt ketvirta vargana intuicija tai ?takoja.

Autorius:  cibulis [ 11 Rgp 2005, 19:24 ]
Pranešimo tema: 

Hmmm...Išprot?jusios raganos ant turbošluot?:smile::))). Ekspresija, Kompresija ir M?za vienam asmenyje:)))Einu geriau alaus gerti, kol nepavirtau išprot?jusiu cibuliu:)))

Autorius:  Liepa [ 11 Rgp 2005, 19:42 ]
Pranešimo tema: 

cibuli: o išprot?jimas" - tai kažkas degan?io?

Autorius:  cibulis [ 11 Rgp 2005, 19:54 ]
Pranešimo tema: 

Neb?tinai...Gali b?ti ir labai šlapia, kaip paskutines dvi paras, Gali b?ti ir kažkas labai garsaus, kaip kaimyn? balius po vidurnak?io:)))

Autorius:  Skarlet [ 11 Rgp 2005, 21:37 ]
Pranešimo tema: 

Aš turb?t sugadinsiu šit? graži? lyrišk? tem? socionišku nuosprendžiu, kad mano manymu visi su stipriom :wintuition: ir :bintuition: yra nat?ralios raganos ir raganiai, iš prigimties... o tok? reiškin? kaip vis? keturi? tip? su :wintuition: (Jesios, Hamleto, Balzako ir Džeko) pasibuvimas kartu nepavadin?iau niekaip kitaip kaip ragan? susirinkimu, ant savo kailio patyriau, visada nukrypstama ? mistik? ir pasiskraidymus padang?se... ir visada parsineši širdy labai puik? ilgalaik? jausm?... :strange:

Autorius:  Liepa [ 12 Rgp 2005, 00:39 ]
Pranešimo tema: 

:bintuition: raganiai b?t? Donas, Robikas, Dostojevskis ir Hekslis...

Hmmm. Tokiu s?statu neteko bendrauti. Nežinau, ar "veža"

Puslapis 14 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/