Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Patarimai t?vams
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=40&t=352
Puslapis 11

Autorius:  Dalyvis.54 [ 22 Kov 2006, 12:51 ]
Pranešimo tema: 

1. Kai baigsite žaisti su vaiku, pad?kite j? ten, iš kur pa?m?te.2. Visi vaikai m?gsta žaisti sl?pyni?, bet t?vai nenori prisid?ti -

atseit labai užsi?m?. Pam?ginkite suderinti darb? ir žaidim?. Pasisl?pkite  nuo vaiko, tarkime, komandiruot?je, ir jis j?s? ieškos vis? savait?.3. K? daryti, jei s?nus ?lipo ? med? ir nebegali išlipti? Jokiu b?du  nem?ginkite purtyti medžio ar m?ginti numušti berni?kšt? pagaliu. Ruden? vaikas prinoks ir nukris pats. Arba j? pak?s pirmosios šalnos.4. Jei nebeturite k? pasakyti vaikui, pritr?kote žodži?, liepkite jam

eiti praustis.5. Jei vaikas žagsi, užsikimškite ausis. Taip kur? laik? atsikratysite  žagsulio.6. Jei vaikas retkar?iais nušvilpia iš j?s? pinig?, ner?kite ant jo, kad netraumuotum?te psichikos. Geriausia surengti linksm? krat? vaiko  kambaryje, o po to visai šeimai kartu pažaisti teism? arba sušaudym?.7. Kad geriau suprastum?te savo vaik?, galvokite ir jauskite kaip jis. Pam?ginkite par?kyti slap?ia nuo sav?s cigaret? kaip s?nus ir iškulkite laidyne por? trejet? lang?.8. Priežas?i?, kod?l vaikas neklauso, gali b?ti daugyb?: jis blogai

girdi, j?s tyliai kalbate, j?s patys nesuprantate, k? kalbate, ir t.t. K?

daryti?Laim?, yra priemon?: per užpakal?, per užpakal? ir dar kart? per

užpakal?.

9. Kad ne?varytum?te vaikui nevisavertiškumo komplekso, niekada

nerodykite esantys viršesni: kalb?damiesi su juo rimtomis temomis šnairuokite ?  šonus, krapštykite nos? ir seil?kit?s.10. Jei vaikas ilgai verkia ir negali nusiraminti, liaukit?s j? mušti, ir nutils.11. J?s? vaikas niekada neras uogien?s stiklainio, jei j? užrakinsite,  o rakt? pad?site muilin?je po muilu.12. Jei d?l vaiko patekote ? aklaviet?, pastatykite j? ? kamp?.  Niekada nekelkite rankos prieš vaik? - taip paliekate neapsaugot? saul?s rezgin?.

13. Jei j?s? s?naus itin bjaurus ne?skaitomas raštas, ruoškite j?  tapti gydytoju.14. Jei norite, kad vaikas jus išgirst?, pam?ginkite kalb?ti tyliai su

kuo nors kitu.15. Jei j?s? vaikas nuolat pu?iasi, nupirkite jam trombon? - jis  talentingas.16. Jei vaikas neturi apetito, paruoštus pietus išm?tykite po vis? jo kambar? ir ?leiskite ten savo brangut?. Mažylis b?tinai ims nuo žem?s  visoki? bjaurast? ir kiš burnon. Greit jis bus sotus - ir l?kš?i?

plauti nereik?s.17. Yra geras b?das išmokyti vaik? netempti iš mokyklos dvejet?. Reikia pasiimti dirž? ir nukulti mokytoj?.18. Jei vaikas zyzia nupirkti jam dvirat?, pirkite. Juk nesp?site  apsidairyti, ir vaikas suaugs, o dviratis liks jums.19. Jei pasteb?jote, kad vaikas r?ko, neskub?kite jo bausti. Gal jam jau kur kas daugiau nei dvidešimt.


Puslapis 11 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/