Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Kaip paaiškinti nežinan?iam, kas yra programavimas
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=40&t=223
Puslapis 11

Autorius:  Dalyvis.54 [ 19 Lie 2004, 13:05 ]
Pranešimo tema: 

Jei jums kilo toks klausimas, tai žinote, kaip nepaprasta ? j? atsakyti. Na, pavyzdžiui, kas yra "efektyvus algoritmas"?

Perskait? š? paaiškinim?, j?s nebandysite atsakin?ti pastab?l?mis kaip "tai labai sud?tinga", o gal?site paaiškinti pagrindinius principus net vaikui.Kas yra programavimas?

?sivaizduokite, kad j?s aprašote kelni? užsimovim?: "paimti kelnes taip, kad užtrauktukas b?t? priekyje, o užpakalin? kišen? - užpakalyje, pasilenkti, nuleisti rankas iki keli?..." ir t.t. Tai ir yra programavimas.Kas yra programavimas asemblerio kalboje?

?sivaizduokite, kad aprašin?jate kelni? užsimovim? labai smulkiai, kaip antai: "sutraukti tok? tai raumen?, ištempti toki? tai...".Kas yra programos testavimas?

Pratestuoti program? - reiškia pabandyti užsid?ti kelnes. Galiu garantuoti, kad pirm? syk? pas jus nieko nesigaus: kelnes j?s užsid?site užpakaliu ? priek? arba ant galvos.Kuo skiriasi efektyvus ir neefektyvus algoritmai?

Jei j?s veikiate pagal efektyv? kelni? užsimovimo algoritm?, tai jas užsidedate per 20 sekundži?, priešingu atveju - d?site iki vakaro.Kas yra klaida programoje?

Jeigu, užsid?j?s kelnes pagal savo program?, j?s pasteb?jote, kad užtrauktukas uždarytas užpakalyje arba j?s negalite j? aplamai užtraukti (d?l keln?mis suspaust? rank?), reiškia, j?s padar?te programoje klaid?.Kas yra klaida, iššaukiant? kompiuterio l?ž? (megaklop)?

Jei, užsid?jus kelnes aptikote, kad d?state - reiškia aprašyme j?s padar?te megaklop?.Kas yra programos optimizavimas?

Pradžioje j?s skaitote vien? iš kelni? užsimovimo aprašym? variant?, o po to bandote padaryti j? efektyvesniu. Pavyzdžiui, kei?iate sek?: "išardyti kelnes, sud?ti visus gabalus ten kur reikia ir susi?ti pagal senas si?les" ? kit? sek?, reikalaujan?i? mažiau darbo.K? reiškia tinkamumas?

Tai yra tada, kai pagal j?s? algoritm? galima užd?ti kelnes bet kuriam žmogui.K? reiškia sistemos krachas?

J?s? kelni? dingimas - kaip j?s? veiklos rezultatas.


Puslapis 11 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/