Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Socionikos tipų pasiskirstymas praktikoje
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=36&t=41
Puslapis 510

Autorius:  Liepa [ 12 Sau 2005, 18:27 ]
Pranešimo tema: 

Tipai ir potipiai tai kaip spalvos ir atspalviai. Realiai irgi gryn? etalonini? spalv? kaži ar daug.

Vyrauja atspalviai. Bet juos gi irgi d?liojame ? lentyn?les. Nors kartais b?na sunku pasakyti ar jis, pvz., melsvai žalias ar žalsvai m?lynas...  :confused:

Autorius:  Skarlet [ 14 Sau 2005, 23:35 ]
Pranešimo tema: 

Socionikos_akademikas:taip ir nesulaukiau atsakymo, pagal kokius kriterijus nustatai Žukovus.  :confused: Vienintelis pamin?tas Etini? plepaliuk? temoje buvo, kad j? veidai sensoriškai plat?jantys ? apa?i?? ?Dar suintrigavo Tavo sakinukas:

žukovas - tai visuomen?s tipiškas atstovas: šaunus kaimo vaikinas, besišypsantis sportininkas, gerai ?mit?s politikas, pamaldus, bet ne plonas (!) kunigas, 3 vaikus išauginusi mama, žavi estrados žvaigžd? ir t. t.Taigi, logiškas vedinys b?t?, kad visi ne šaun?s kaimo vaikinai, ne sportininkai, liekni politikai ir kunigai, bevaik?s merginos ir visos ne žvaigžd?s- ne žukovai ? Ar Tau neatrodo, kad pastar?j? daugiau?O tavo mintis *po truput? sugriauti mums t? pateikt? 20 m. senumo statistik?*- net labai puiki. Aš- irgi už. Labai patiko Pelen?s statistika.  :wink: Manau, jei visi ateit? su savo statistikom, daug kas paaišk?t? savaime... Aš prieš 5 metus panašiai skai?iavau gimnazijos mokini? tip? pasiskirstym?- tai buvo apie 100 žmoni? su tikrai gerai nustatytais tipais, patikrinti per kelis metus, ir jame ryškiai dominavo Hamletai, Gorkiai ir, na taip, Žukovai... Bet tikrai nepating?siu pabandyti surinkti t? statistik? iš artimiausios aplinkos, kaip tu sakai gimini?, artim?j?, draug?, bendradarbi?, tik su vienam bare s?din?iais tai nežinau kaip ?ia bus, o kaip tuos savo ?tarimus patikrinti, nes vien tik viešumoje rodomu veidu nepasitikiu.  :wink: :happy: Bet manau bus labai ?domu sulyginti. Ir bendrom j?gom ži?r?k ir išsiaiškinsim t? atradim?, o gal ir nauj? padarysim?  :wink:  :happy:A, o pilnai sutinku su tavo mintim, kad Donai dažnai d?vi Žukov? kauk?, jiems tas neprastai sekasi turb?t tod?l, kad k?rybinis elementas tas pats...  :wink:  :smile:

Autorius:  Pelene [ 15 Sau 2005, 12:36 ]
Pranešimo tema: 

Gavau pstab?, kad savo statistik? perkopijuo?iau ? šit? skyri? :wink: :happy:Iš 110 žmoni? daugiausia buvo Dium? - 11,8% ; Jesenin? - 10%; Žukov? 9.1%; Dreizeri? 8.2%; Napoleon? - 7.3; Džek? ir Štirlic? po 6.4%; Don?, Gorki?, Balzak? po 5.4%; Gaben?, Dostik?, Heksli? ir Hamlet? po 4.5%; Robik? - 3.6%; Hug? 2.7%.

Tarp moter? pasiskirstymas toks: logiki? - 46,7%, etiki? - 53.4%, o tarp vyr? - logik? 46%, etik? - 54%.?ia n?ra statistika atitinkanti objektyv? lituvišk? vaizd?, bet visgi parodo, kad n?ra nei vieno tipo siaubingai gožian?io kitus, na pvz.: kokiu 80% :happy:, na ir logikos etikos pasiskirstymas, daug maž apylygis.


Autorius:  Dalyvis.100286 [ 15 Sau 2005, 15:55 ]
Pranešimo tema: Dar suintrigavo Tavo sakinukas:

žukovas - tai visuomen?s tipiškas atstovas: šaunus kaimo vaikinas, besišypsantis sportininkas, gerai ?mit?s politikas, pamaldus, bet ne plonas (!) kunigas, 3 vaikus išauginusi mama, žavi estrados žvaigžd? ir t. t.Taigi, logiškas vedinys b?t?, kad visi ne šaun?s kaimo vaikinai, ne sportininkai, liekni politikai ir kunigai, bevaik?s merginos ir visos ne žvaigžd?s- ne žukovai  Ar Tau neatrodo, kad pastar?j? daugiau?!Ne visai logiška išvada. Visuomen?s idealas - "šaunus" žukovas, o dauguma žukov? n?ra tokie jau "šaun?s".Kaip atskiriu žukovus, parašiau kitoje temoje.D?l gorki? ir hamlet? dominavimo. Emocional?s ir ploni žukovai gali atrodyti kaip ?sivaizduojamieji hamletai. Iš tikr?j? hamletas - visuomen?s autsaideris. Silpna logika ir sensorika - daug nepasieksi. Jau geriau b?ti hugo (entuziastu).

O gorkis - tai flegmatiškas, nekomunikabilus ir stambus žukovas. Gali b?ti labai tvarkingas, pareigingas, konservatyvus. Visai kaip ?sivaizduojamas gorkis.


Autorius:  Dalyvis.100286 [ 15 Sau 2005, 15:59 ]
Pranešimo tema: 

Pelene:

Abejoju, ar m?s? visuomen? tokia jau etin?.

Matau, kad atskirti login? nuo etinio n?ra lengva. k? daryti? Reikia ži?r?ti kaip kalba: jei etinis, praktiškai kiekvienas žodis bus ištartas su intonacija. Jei loginis, tai viena intonacija bus b?dinga tam tikrai žodži? grupei.   

Autorius:  Skarlet [ 15 Sau 2005, 20:37 ]
Pranešimo tema: 

Socionikos_akademikas:

Nemaža dalis žukov? turi intuityvi? išvaizd?: ploni, blyšk?s. Kiti gana etiškai bendrauja, dalis moter? yra labai emocionalios, ypa? iš provincijos. Kai kurie labai intravertiški, per vis? vakar? gali pasakyti tik por? žodži?. Bet nepaisant viso šito, žukovas bendrauja laisvai. Man tai pasak? prieš kelis metus draugai, kurie domisi socionika. Aš prad?jau ži?r?t atidžiau. Man dar pasak?, kad žukovai daugiausia pasiekia iš vis? tip?. Po truput? man prad?jo aišk?ti, kad dauguma vadov? ir žymi? žmoni? - žukovai. Tik vadovaujantys žukovai dažniausiai atitinka j? vadov?linius aprašymus: stamb?s, aktyv?s, valdingi - Brazauskas, Prunskien?, Uspaskichas, Blinkevi?i?t?, taip pat ?vair?s policijos ir prokurat?ros vadovai - labai tipiški, o mažiau ?takingi arba inteligentiški žukovai atrodo papras?iau - Adamkus, Valinskas su Valinskiene, Steponavi?ius, Kernagis. Tai va. Paskui prad?jau atidžiai steb?t naujus žmones, ypa? tai naudinga išvažiavus ? užsien?. Taip man paaišk?jo, kad žukov? bent jau 50%. Kuo toliau, tuo daugiau j? ?žvelgdavau. Dabar manau, kad j? nemažiau kaip 80%.

----------------Dabar supratau: žukovai skirstomi ? daug pasiekusius ir mažai pasiekusius. Pirmieji- tie tipiškiausieji, o antrieji- tai nevyk?liai žukovai, tod?l ? juos ir nepanaš?s, besidangstantys kit? tip? kauk?mis? Taigi, malasi po pasaul? visokie ne?takingi intuityv?s žukovai(kur jau ten Adamkui ?taka su Blinkevi?i?te susilyginti...?), etiniai žukovai, intravertiški žukovai ir racional?s žukovai...  :wink:  :happy:Gražu...net žukoviška...  :wink:  :smile:

Autorius:  Dalyvis.100286 [ 16 Sau 2005, 16:18 ]
Pranešimo tema: 

Skarlet:

Kol kas matau tik sugeb?jim? ironizuoti.

Autorius:  Skarlet [ 16 Sau 2005, 19:15 ]
Pranešimo tema: 

Socionikos_akademikas:M?s? nematymas abipusis: ir aš kol kas matau tik tavo sugeb?jim? kartoti t? pa?i? mint?, jos neargumentuojant...  :wink: Man ?domios visos teorijos, o dar labiau praktiniai pasteb?jimai, nes kiekviename yra bent minimalus racionalus gr?das, bet tu b?tent tos esm?s ir nepasakai, tik suki aplinkui...

Na pvz.

O gorkis - tai flegmatiškas, nekomunikabilus ir stambus žukovas. Gali b?ti labai tvarkingas, pareigingas, konservatyvus. Visai kaip ?sivaizduojamas gorkis.Nor??iau aiškaus atsakymo: iš ko sprendi, kad jis vis d?lto n?ra gorkis? Kas tas pagrindinis lemiamas kriterijus?

Autorius:  Dalyvis.100286 [ 16 Sau 2005, 20:04 ]
Pranešimo tema: 

Skarlet:

Atskiriu pagal bendravim?. Žukovas gali b?ti nekomunikabilus, bet jis bendrauja laisvai (kai užeina noras). O Gorkis net ir nor?damas gana sunkiai bendrauja. D?l paskutin?s etikos. Gork? reikia atpalaiduoti, žukovo - ne.

Autorius:  Liepa [ 17 Sau 2005, 10:48 ]
Pranešimo tema: 

Akademike, o kas lemia laisv? bendravim?? Etika? Ekstraversija? Logika? Sensorika?  O gal tam tikra kombinacija?

Ar vien tik Žukovas yra bendraujantis? O Diuma, pvz., ar Gabenas kokie šiuo atžvilgiu?Juk negalima taip kaip etiket?s klijuoti - Gorkis m?m?, Žukovas plepys. Iš esm?s tai nieko nepasako.

Autorius:  Dalyvis.54 [ 17 Sau 2005, 13:35 ]
Pranešimo tema: 

Nu nu, ir užlankst?t, Tamsta, Socionikos_ akademike! Nu, aš - Žukov?! Pagal Tamstel?s teorij? mane tur?t? supti vien tapat?s tipai, bet gyvenimo praktika ir tarptipiniai santykiai ( !) rodo, kad tikrai taip n?ra. Einu dabar paskaityti, k? ten tokio žavaus priraš?t apie Žukovus.

Autorius:  Martynas0708 [ 11 Spa 2010, 23:38 ]
Pranešimo tema:  Re: Socionikos tipų pasiskirstymas praktikoje

Na, mano praktikoje pasitaiko daugiausia etiniu tipu, kadangi pats esu etikas. Dazniausiai pasitaikantys - tai kvazitapatus Heksliai (kuriuos lengva atskirt lipdant etiketes pagal tam tikrus motyvus, elgsenos, mastymo, kalbos ir apsirengimo budus), turejau draugu Heksliu, daug pazistamu Hamletu (tapaciu), daug Jeseninu (lengva atskirt, nes mama), pastebiu daznai savo imtuvus Napoleonus ir siustuvus Don Kichotus (juos pradejau atskirti ryskiai), ir ju tikrai daug... Dreizeriu nepazistu nei vieno. Santykis mirazinis.. Gal kas pazistat Dreizeriu is zymiu asmenybiu?

Labai idomu, kodel visos 'kietesnes' asmenybes priskiriamos Zukovams. Pvz. Valinska matau labai gerai kaip Dzeka Londona ir pan...

Autorius:  Liepa [ 12 Spa 2010, 11:49 ]
Pranešimo tema:  Re: Socionikos tipų pasiskirstymas praktikoje

O kaip Tavo akimis matosi Valinskienė? (smalsauju)

Autorius:  Martynas0708 [ 12 Spa 2010, 15:19 ]
Pranešimo tema:  Re: Socionikos tipų pasiskirstymas praktikoje

Per mazai esu ja mates. Mazesnis budamas ziuredavau Valinsko laidas, kaip sesi nuliai - milijonas ir pan. Valinskas taip pat renginius vesdavo... Valinskiene man nepazistamas zmogus, neatsimenu jos elgsenos, manieru ir apskritai mastymo modelio...

Autorius:  sigurdas [ 25 Spa 2010, 15:42 ]
Pranešimo tema:  Re: Socionikos tipų pasiskirstymas praktikoje

Martynas0708 rašė:
Na, mano praktikoje pasitaiko daugiausia etiniu tipu, kadangi pats esu etikas. Dazniausiai pasitaikantys - tai kvazitapatus Heksliai (kuriuos lengva atskirt lipdant etiketes pagal tam tikrus motyvus, elgsenos, mastymo, kalbos ir apsirengimo budus), turejau draugu Heksliu, daug pazistamu Hamletu (tapaciu), daug Jeseninu (lengva atskirt, nes mama), pastebiu daznai savo imtuvus Napoleonus ir siustuvus Don Kichotus (juos pradejau atskirti ryskiai), ir ju tikrai daug... Dreizeriu nepazistu nei vieno. Santykis mirazinis.. Gal kas pazistat Dreizeriu is zymiu asmenybiu?

Labai idomu, kodel visos 'kietesnes' asmenybes priskiriamos Zukovams. Pvz. Valinska matau labai gerai kaip Dzeka Londona ir pan...


As tai Valinska visad laikiau napaleonu...
Is zymesniu asmenybiu dreizeriais laikau V.Serena (etinio potipio) A.Saboni (sensorinio potipio) daugiau kaip ir nesugalvoju,nes mazai pazystu tu zymiu asmenybiu pakankamai gerai.

Puslapis 510 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/