Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Kvazitapatybės (lygiagretaus intelekto) santykiai
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=36&t=39
Puslapis 24

Autorius:  Solanža [ 13 Kov 2007, 18:01 ]
Pranešimo tema: 

Vaidai, galiu klysti, bet man atrodo kad tokiose situacijose labiausiai Tave erzina baltojo intuito pozicija. Sprendžiu iš to, kad mane erzina :bintuition: kartais, tam tarpe ir pas kvazitapa?ius.

Pvz. užklausi apie tai, k? darom? O :bintuition: atsako: galim daryti t?, an?, penkiolikt?. Aš tada b??iau priversta ?sitempti ir perm?stin?ti kiekvien? iš pateikt? galimybi?. Tuo tarpu visai nenoriu to daryti, man vienu ypu - info perteklius. Aš realiai tuo klausimu prašau, kad man pateikt? tik vien? si?lym?. Jeigu man jis netiks, paprašysiu antro, gal tre?io varianto. O ne viso spektro iš karto, urmu.

Tuo tarpu :wintuition: intuitas paprastai link?s apibendrinti situacij? (o Tavo atveju, šefas kaip pavyzd?, o gal kaip tik?tin? variant?, pa?m? tik vien?, optimistin? scenarij? apie senukus, ir j? pateik?). Žodžiu, esm? ta, kad jis mato, o gal tiesiog tiki, kad galutiniam rezultate viskas bus gerai (jei taip negalvot?, tai patik?k, Tav?s ? ten net nesi?st?). Ta?iau neb?tinai t? akimirk? žino (arba tiesiog nesigilina ? savo nuojaut?, o ja tiesiog pasikliauja), d?l ko b?tent viskas baigsis gerai. Ar, Tavo atveju, d?l to, kad kaip Tu sakei, "paž?sti savo firmas", ar dar d?l ko nors. Kito žmogaus galimybi? suvokimas- pas?mon?s bloke, tod?l norint apie tai kalb?ti, turi b?ti užduoti labai konkret?s klausimai. Tad jei žmogus nori gauti užtikrinim?, jis turi pats pateikti kr?v? galim? scenarij?, ir ? kiekvien? tada :wintuition: intuitas gal?s pateikti savo argumentus, kod?l situacija vistiek pasibaigs gerai. Šiuo atveju, pasitelkdamas savo :blogic:

Man taip atrodo. :strange:

Autorius:  Solanža [ 13 Kov 2007, 18:02 ]
Pranešimo tema: 

Liepa raš?:
Aš šit? kalb?jim? ilgomis fraz?mis interpretuo?iau - kaip pastangas detaliai, nuosekliai visk? išaiškinti. Kitaip tariant ypatingo paslaugumo ženkl?  - "pateikti ant l?kštut?s", t.y. gatav? informacij?.Logikas gali kalb?ti, jeigu pats tuo dalyku labai susidom?jo, jeigu jam ?domu (norisi dar ir pasidalinti ?sp?džiais - sulaukiant atsako).
Liepa, bet gi ne su bet kuo dalinamasi ta info, sutik. :smile: Ypa? tas lie?ia logikus intravertus:).

O d?l detalizavimo- na tai ?ia k?rybin?. Ji gi visada turi daug informacijos, ir kas gali b?ti maloniau, nei leisti sau per j? pasireikšti:). Juk Tu irgi m?gsti paaiškinti, ypa? jei žmogus paprašo.

Autorius:  Vaidas101 [ 13 Kov 2007, 18:23 ]
Pranešimo tema: 

Solanža: Na, daug ir ?domiai ir logiškai parašei :smile: Panašu. Šiandien jau nebeatsakysiu.

Autorius:  Vaidas101 [ 14 Kov 2007, 10:54 ]
Pranešimo tema: 

Balzakai yra geri, juos reikia pažinti, gerbti ir myl?ti. Kaip ir kitus tipus. :smile:Man patiko Solanžos mintys.O mano patyrimu kvazitapatyb?s santykiai tarp dviej? žmoni? yra neblogas variantas. Vakar bediskutuojant prisiminiau, aš gi tur?jau gan ilg? istorij? su vienu Balzaku, v?lgi vyru.Žodžiu, tai buvo šeima, kuri man pad?jo, tame tarpe ir finansiškai b?nant užsienyje. Kaip t?vai galima sakyti. Šeimos galva - inžinierius. Tikrai Balzakas.  O jo žmona berods Diuma. Anks?iau galvojau kad Hugo, bet Diuma lygtais. Tai jie gana tolimi socionikos atžviliu su savo žmona. Bet gyvena nuo kokiu 24m. amžiaus vienas su kitu, turi keturis vaikus, dabar jau suaugusius.Tai aš su tuo inžinierium rasdavau daug bendros kalbos, daugiausiai apie technik?, bet galiausiai buvo palie?iama viskas, žmoni? santykiai, gyvenimas. Daug bendr? tem?, nesunku suprasti vienas kit?. Per metus laiko, nors buvau  nuo j? priklausomas, nepasteb?jau nei menkiausio nemandagaus elgesio savo atžvilgiu.Na, viena detal?, kad tas žmogus kartais nejausdavo kiek objektyvi? fakt? aš galiu suvirškinti ir aiškindavo apie dalyk? sandar? kartais tiek, kad atrodydavo tuoj apalpsiu nuo info. Bet t? jo savyb? gerai žinojo ir kiti jo šeimos nariai. Sakydavo, Vaidai gelb?kis, tau per daug aiškina, neprivalai tiek klausyt.
Autorius:  Liepa [ 14 Kov 2007, 18:23 ]
Pranešimo tema:  Kvazitapatybės (lygiagretaus intelekto) santykiai

Vaidai, klausiu kaip turinčio patirties kvazitapatybės santykiuose...

Mane domina bendros veiklos aspektas - ar įmanoma bendra veikla (t.y. kartu daryti tą patį), ar visdėlto neišvengiamai pasidalinama pareigomis, kas už ką atsakingas?  Ką manai?

Autorius:  Vaidas101 [ 15 Kov 2007, 12:41 ]
Pranešimo tema: 

Liepa raš?:
Vaidai, klausiu kaip turin?io patirties kvazitapatyb?s santykiuose...

Mane domina bendros veiklos aspektas - ar ?manoma bendra veikla (t.y. kartu daryti t? pat?), ar visd?lto neišvengiamai pasidalinama pareigomis, kas už k? atsakingas?  K? manai?
Turiu prisipažinti laikau savo bendravimo patirt? su kvazitapatukais nepakankama, kad patikimai atsakyti. Lygever?i?-partneryst?s santyki? su kvazitapa?iu seniai netur?jau.Bet kažkod?l manau, kad bendra kryptinga veikla galima, jei yra abibus? simpatija. O sutarim? dalykinias klausimais dažnai pavyks surasti.
Autorius:  Nadia [ 16 Kov 2007, 10:24 ]
Pranešimo tema: 

O man irgi iš aprašymo viršininkas panašesnis ? Džek?.

Autorius:  Vaidas101 [ 16 Kov 2007, 11:58 ]
Pranešimo tema: 

Nadia:

Nu ir teb?na Džekas. Nieko tokio jeigu ir apsirikau, sumaišiau su veidroduku.
Autorius:  Vaidas101 [ 05 Vas 2010, 13:17 ]
Pranešimo tema:  Įžeidžiau Balzakę, bet tikrai nenorėjau

Diena nenuėjo veltui. Pas mus dirba skyriuje jaunutė Balzakė, dar 25 gal nėra. Aš nenorėjau įžeist, tiesiog buvau gerai nusiteikęs, ji sako: "sužinojau naujieną, bet nesakysiu, vėliau gal patys sužinosit". Aš sakau, kaip tai , pradėjai, tai sakyk. Šiaip buvau teigiamai emocingai nusiteikęs, tai po to, kai ji dar pridūrė, kad "aš čia ne su tavim kalbėjau", emocingai gražiai pasakiau, na garsiau gavosi šiek tiek, "jei aš esu čia, tai priėmiau, kad buvo sakyta man".
Gavosi, kad "pakėliau balsą" prieš vargšę mergaitę, ir esu pletkų maišas. Va kaip būna.

Žmogui užgauta skaudžioji :bethics: , tai jis iš savo :wintuition: greitai nusprendė, kad aš esu pletkų maišas ir dar keliantis balsą.
Tiesa, atsiprašiau mandagiai, bet kaip ji sakė, "nejausdamas kaltės". Taip sakau, nejausdamas. Nepriėmė atsiprašymo... :).
Dar nori, kad aš ir kaltę pajausčiau...

Autorius:  Liepa [ 05 Vas 2010, 14:13 ]
Pranešimo tema:  Re: Kvazitapatybės (lygiagretaus intelekto) santykiai

Man irgi būna nesusipratimų dėl to "ne tau sakiau". Tada klausiu: "o tu kiekvienam kitaip sakai? Ir nesusipainioji?"
Nes aš priimu kaip to žmogaus nuomonę, kaip požiūrį, ką IŠ JO išgirstu...
Ir dėl pletkų - tegu sako tiesiog savo nuomonę, nereiks kitų kaltinti, kad "ne tą" interpretaciją, ar "ne tam" žmogui kiti išgirdo.

P.S. Stipriai suabejojau, ar tik neužgauta skaudžioji :wlogic: :wink: Ir dar spaudimą daro - rašai "Dar nori, kad aš ir kaltę pajausčiau..."

Autorius:  Vaidas101 [ 05 Vas 2010, 14:55 ]
Pranešimo tema:  Re: Kvazitapatybės (lygiagretaus intelekto) santykiai

Liepa rašė:
Man irgi būna nesusipratimų ...


Jau susitaikėm. Be kaltės pajautimo...

Autorius:  Solanža [ 22 Kov 2010, 19:30 ]
Pranešimo tema:  Re: Kvazitapatybės (lygiagretaus intelekto) santykiai

paskaičius aprašymą, atrodo, kad visai neblogi tie kvazitapatūs santykiai: vienas kito neužgauna, santykiai skatina rizikingiems nuotykiams, idėjų įgyvendinimui, nestokoja jumoro jausmo :smile: Tai išeitų kad kaip ir viskas gerai turėtų būt. Ir visgi- gal yra kažkokios funkcijos partneryje, kurios erzina?
papasakokit kas nors dar ką nors apie šitą santykį :strange: :smile:

Liepa, ar labai jums jautėsi kad skirtingos kvadrinės vertybės?

Autorius:  Liepa [ 22 Kov 2010, 23:59 ]
Pranešimo tema:  Re: Kvazitapatybės (lygiagretaus intelekto) santykiai

Jautėsi skirtumai tarp iracionalumo ir racionalumo. Iracionalą erzina racionalo "užsispyrimas", ta inercija, kad ne iš kart priima jau įrodytas, argumentuotas nuostatas. Racionalas labai sunkiai atsisako įpročių ir tradicijų. Kartais erzina tas "nepaslankumas" tarsi meškino.
Jeigu labai apibendrintai - tai kvadrinės vertybės labiausiai skyrėsi per "teisingą idėjiškumą" ir "naudingumą, praktiškumą". "Pasamprotauti, kaip turėtų būti" ir "padėti, išspręsti praktiškai". Gama kvadra veikli ir praktiška, turi tokį "kietą" tikslingumą. Beje, labai ištverminga.
Manau, kad reikia nuolat kalbėtis apie motyvacją, apie įv. dalykų supratimą. Iš tikrųjų labai lengva kvazitapatuką apkaltinti "egoizmu", jeigu matuosi savo matu. Jis labai daug ką daro kitaip. Reikia pasitikėti (o tam būtinas supratimas).

Man atrodo, kad alfiečiai gali padėti bet kuriam žmogui (jeigu paprašo), nesvarbu, pažįstamas ar nepažįstamas - jeigu tik jis susidomi, jeigu vertina jų sugebėjimus - atiduosi visą save iki galo. Gama kvadra daugiau linkusi padėti "saviems" - kažkaip pasąmonėje numato perspektyvą "užmegzti santykius, kurie bus naudingi ateityje". Va šitas skirtumas irgi ryškus.
Dar kai pamatom naują daiktą "alfa" daugiau domisi kaip objektu, kuo jis įdomus; "gama" iškart sumeta, kuriam iš pažįstamų ar man pačiam jis gali būt naudingas... Beje, labai gražiai randa daikto pritaikymą ir "ne pagal paskirtį" - tas sugebėjimas labai žavi!

Labai vienijo žingeidumas, azartiškumas (išbandyti, kas nauja, įdomu, nestandartiška). Vienas kitam pametėja labai daug idėjų - tačiau įgyvendinamos tos idėjos savarankiškai, visai kitokiais metodais (todėl geriau tuo neužsiiminėti KARTU) :wink:
Nepaprastai daug džiaugsmo duoda pradžiuginti viens kitą "siurprizais". Tiesiog reikia pasitikėti partneriu - ir atsiduoti jo kompetencijai, jo globai, jo rizikai, jo organizavimui. Jeigu "pasirašai" kvazitapatuko kokiai nors avantiūrai - reikia užgniaužti savyje vidinį kontrolierių ir skeptiką. Nes patirtis tarsi sako, kad "nieko iš to neišeis" - tačiau jeigu prikandi liežuvį ir leidiesi jo vedamas - rezultate žaviesi kvazitapatuko sugebėjimais ir užsidegi jo kaifu! Labai čia tinka posakis: "вот, видишь, как хорошо! - а ты дурочка, боялась..."

Autorius:  Solanža [ 23 Kov 2010, 18:50 ]
Pranešimo tema:  Re: Kvazitapatybės (lygiagretaus intelekto) santykiai

ačiū už atsakymą, Liepa.
Aš kažkaip panašiai ir nujaučiau, bet labai smagu kad mano supratimą praplėtei.
Na, mūsų atveju antra ir ketvirta kvadros, tai tos vertybės dar kažkaip kitaip turėtų skirtis...

Autorius:  Solanža [ 24 Kov 2010, 19:00 ]
Pranešimo tema:  Re: Kvazitapatybės (lygiagretaus intelekto) santykiai

Dar pagalvojau, tiek jūsų, tiek mūsų atveju bazinė ir kūrybinė ta pati - :wintuition: :bintuition:
Kiek pastebėjau, šituose santykiuose labai norisi dėlioti perspektyvas laike, kurti planus ateičiai, fantazuoti kažką apie tai. Ir tai visai nevargina, gal sakyčiau, teikia malonumo (matyt todėl, kad stipriosios funkcijos). Ar ir dono-džeko atveju tas būdinga?

Na, o kitos temos turėtų skirtis,nes visgi etikai, ne logikai.

Puslapis 24 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/