Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Dialogas
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=36&t=22
Puslapis 13

Autorius:  socion [ 21 Bir 2004, 10:12 ]
Pranešimo tema: 

Ar bet koks bendravimas yra Dialogas?

Autorius:  socion [ 21 Bir 2004, 10:22 ]
Pranešimo tema: 

                                                      DIALOGAS
(Tezės)

Dialogo problema - tai problema "Aš-Kitas". Tai praktinės atskiro žmogaus filosofijos išraiška, kiekvieno mokymo, kiekvieno praktinio bandymo tobulinti gyvenimo meną kertinis akmuo. Todėl Dialogas, kaip konkreti įgyvendinimo forma, drauge yra pasaulėjautos įgyvendinimo išraiška.

Per Dialogą gyvenimas suvokiamas kaip objektyvios ir subjektyvios realybės sąveika, kaip vidinės esmės ir visos objektyvybės, kuri priešinasi šiai vidinei esmei, sąveika.

Pagrindinis filosofijos klausimas - sąmonės ir būties santykis. Kitaip sakant, subjektyvios ir objektyvios realybės santykis.

Aš-Kitas.

Aš - konkretus žmogus. Kitas - nuo Visatos apskritai iki konkretaus žmogaus.

Menas gyventi - tai Dialogo menas. Žmogus, valdantis Dialogą, valdo savo gyvenimą. Tai receptas sąmoningai justi savo gyvenimo vyksmą, būdas patirti malonumą nuo pačios būties kaip proceso.

                                                            ***

Viena moteris panoro paragauti vaisių nuo gėrio ir blogio medžio. Ji nuėjo pas atsiskyrėlį, gyvenusį netoli kaimo, ir jam apie tai pasakė. "Sėsk, pasėdėk šalia manęs", - toks buvo atsakymas. "Mokytojau, negaliu sėdėti, aš skubu", - pasakė moteris ir nuėjo toliau. Taip ji klaidžiojo nuo vieno atsiskyrėlio prie kito 33 metus, kol kelio pabaigoje vėl pateko pas patį pirmajį. Ir čia moteris pamatė, kad kaip tik jis ir sėdi po jos ieškomuoju medžiu ir yra jo sergėtojas.

"Mokytojau, kodėl iš karto to nepasakėte?" Ir išgirdo atsakymą: "Pirma, šio medžio vaisiai prinoksta kartą per trisdešimt trejus metus, antra, argi tu manimi tuomet būtum patikėjusi?"

Autorius:  Skarlet [ 21 Bir 2004, 10:24 ]
Pranešimo tema: 

Jokiu būdu. Dažnai tai būna tik monologas, o paskui krūva problemų...  :confused:

Autorius:  socion [ 21 Bir 2004, 10:41 ]
Pranešimo tema: 

Pirmiausia Dialogas vyksta tada, kai yra kalbantysis ir klausantysis. Kalbančiojo poziciją pavadinsime I balsu , klausančiojo poziciją - II balsu. Įvesime į Dialogą ir III balsą, kuris būtų vienodai objektyvus abiem Dialogo dalyviams.

Toliau naudosimės šia Dialogo koncepcija ir laikysime, jog jis įmanomas tik esant kalbančiajam, klausančiajam ir kažkokiam trečiajam, kuris pirmųjų dviejų atžvilgiu yra objektyvus.

Pagrindinės Dialogo rūšis per III balso formas, kad susivoktume, kaip iš tikrųjų užsimezga bendravimas.

1. Fabula, faktas, atvejis vienodai objektyvūs visiems Dialogo dalyviams (pokalbiai apie orą, derlių ir t.t.).

2. Rėmimasis autoritetu (citatos, pavardžių ir t.t. paminėjimai).

3. Bendra kriterijų sistema, vienijanti daugelį mėgėjiškų bendrijų pagal principą "žvejys - žveją". Tai jau sudėtingesnė trečiojo balso forma, partnerių Pasaulio vaizde turi būti bendrų dalykų.

4. Liudytojas, kuriuo gali būti realus žmogus, - trečias Dialogo dalyvis arba koks nors stabilus objektas (magnetofonas, kamera ir t.t.), arba idealus liudytojas (Viešpats Dievas).

Ar bet koks bendravimas yra Dialogas? Pavyzdyje su dviem subjektais A ir B matome du monologus: kiekvieno savęs paties vaizdinys kreipiasi į kito žmogaus vaizdinį. Ir išeina, kaip dainuojama dainoje: tyliai pats su savimi kalbuosi. O Dialogo nėra.

A1 - A subjekto savęs paties vaizdinys

AB - A subjekto B vaizdinys

B1 - B subjekto savęs paties vaizdinys

BA - B subjekto A vaizdinysTai kiekvieno bendravimo problema - nuo pačio intymiausio iki atviriausio; jos neišspręstumas reiškiasi baime, nenoru peržengti savo ribas, pripažinti kitiems teisę egzistuoti ir bendrauti su realiu Kitu, o ne su paties susikurtu jo vaizdiniu.

Autorius:  socion [ 21 Bir 2004, 10:48 ]
Pranešimo tema: 

Čia pateikiau pagal knygą: "ZIT NADO" Aš jau seniai vadovaujuosi šiuo dialogo modeliu puikiai veikia :happy:

Autorius:  socion [ 21 Bir 2004, 10:50 ]
Pranešimo tema: 

Daugelis žmonių labai uždari.

Dialogo menas - tai mokėjimas bendraujant užimti įvairias pozicijas.

I balsas - kalbančiojo, kuris pateikia informaciją, pozicija. Ji yra ne tokia informatyvi nei kitos dvi ir jai reikia daug psichinės energijos. Kaip tik todėl tarp profesionaliai kalbančių žmonių labai daug neurastenikų.

II balsas - klausančiojo pozicija, pravarti informacijai gauti.

III balsas - stebėtojo pozicija, pati informatyviausia.

Plėtodami Dialogo įgūdžius, mokykitės tiesiog kalbėti (I balsas), kalbėti klausydamiesi (II balsas), kalbėti stebėdami (III balsas).

Kalbant apie Dialogą būtina pridurti, kad žmogus geba jausti kito būseną ir ją drauge išgyventi. Ši geba vadinama empatija. Ne visi ir ne vienodai yra gamtos apdovanoti tokia savybe, bet ji išugdoma ir yra labiausiai naudojama mokant aktorius.

Autorius:  socion [ 21 Bir 2004, 11:36 ]
Pranešimo tema: 

Norėdami ką nors sužinoti I balsą atiduokite partneriui, nes jis ne toks palankus informacijai įgyti.

Pradėdami Dialogą, sąmoningai įveskite III balsą, tai, kas bus vienodai objektyvu jums ir jūsų partneriui. Jei dar neaišku, kokia partnerio kriterijų sistema, III balsą įveskite kaip fabulą, paskui pereikite į Dialogą remdamiesi autoritetais, toliau III balsas gali reikštis kaip kriterijų sistema.

Gyvas Dialogas - ne tik bendravimas žodžiais, lygiagrečiai vyksta nežodinis partnerių bendravimas (pojūčių, emocijų, gestų, išgyvenimų, bendrų išgyvenimų ir t.t. kalba).

Stebėdami kitų žmonių bendravimą, visada suprasite, ar yra tarp jų III balsas. Bendraudami treniruokitės pasirinkti III balsą. Atsižvelgdami į Dialogą ir naudodamiesi autokoncepcijos instrumentine dedamąja, kitaip suvoksite save.

Autorius:  socion [ 21 Bir 2004, 11:38 ]
Pranešimo tema: 

Gyvas bendravimas visada yra rizika. Jis nenuspėjamas.

Mokykitės atiduoti I balsą ir pamatysite, kad jūs patys - kliūtis bendrauti, apie ką taip svajojate. Kiekvienas turi ką duoti (bendravimo prasme), bet mažai tų, kurie nori tai paimti. Štai kur keblumas.

Esame įpratę laikyti egoistu tą, kuris ima. Bet taip yra daiktų pasaulyje. O imti ir išklausyti kitą - šiuo atveju ir yra altruizmas, kelias į bendravimą.

Autorius:  Dalyvis.100166 [ 27 Bir 2004, 13:24 ]
Pranešimo tema: 

Socion rašė:
Menas gyventi - tai Dialogo menas. Žmogus, valdantis Dialogą, valdo savo gyvenimą.
Valdyti įmanoma tik savo vidinį dialogą (monologą). Valdydamas save, tu pajėgus tik vienaip ar kitaip nuteikti savo pašnekovą. Ir jo reakcija dažniausiai nebus tokia, kokios norėtume ar kokios lauktume.  "Atidavinėti" tu jam taip pat  nieko negali, nes jis paprasčiausiai gali "neimti".

  Taigi, išorinį gyvenimą pakeisti (valdyti) įmanoma tik keičiant save, savo vidų.

Autorius:  Dalyvis.10090 [ 28 Bir 2004, 02:20 ]
Pranešimo tema: 

kruzi, niekad neteko susidurti su neurolingvistiniu programavimu ir komunikatorizmu?  oi, kokių metodų turėjo bent kgb blokai..

Autorius:  Dalyvis.100166 [ 28 Bir 2004, 08:18 ]
Pranešimo tema: 

s2, teko teko ir su vudu, ir su šamanizmu :happy: Tik ne susidurti, o domėtis, ačiū Dievui! :happy: Pripažįstu - viskas veikia, bet viskas priklauso nuo kiekvieno mūsų Vidinės stiprybės. Jeigu  bandomieji būtų mokęsi to programavimo, ar ko nors panašaus,  "bandytojai" jų niekad  nebūtų  įveikę. Juolab dar - su bloga valia ir juodais motyvais :confused:

Autorius:  socion [ 28 Bir 2004, 09:52 ]
Pranešimo tema: 

Sveiki,

Pritariu tau Kruzi. Pirmiausia - žinios tai priemonė pažinti save

Autorius:  socion [ 28 Bir 2004, 10:08 ]
Pranešimo tema: 

Dar apie Dialogą:

Pripratęs prie aplink save susitvarkytos realybės, žmogus patenka į spąstus - tampa šios tvarkos vergu: bet koks sumaišymas trikdo.

Funkcionaliai vis labiau priklausome vienas nuo kito, o psichologiškai vis labiau išsiskiriame. Tvarkydami išorinį pasaulį, pradedate tvarkyti ir savo vidinę aplinką, darote ją kuo labiau nuspėjamą ir bijote savęs paties, bendraudami bijote būti nors kiek nenuspėjami. Beje, nuspėjamiausi dalykai patys negyviausi.

Susitikimas su savimi - pavojingesnis eksperimentas nei susitikimas su kitais. Būtent baimė susitikti save yra didžiausia jūsų problema.

Jūsų savęs vaizdinys yra narvas, į kurį save įgenate. Jūsų viduje - stereotipų sandėlis. Su jais saugu, bet juk norime gyvo bendravimo, t.y. nenuspėjamo. Jeigu leisite sau būti nenuspėjamu, tai tapsite gyvas ir leisite kitiems būti gyviems.

Neperdarinėkite partnerio ir su juo gyvai bendrausite.

Darydami išorinę aplinką nuspėjamą, automatiškai perkeliame tai į Kitą ir apskritai į Pasaulį. Bet Pasaulis yra gyvas ir todėl nenuspėjamas.

Taigi didžiausia Dialogo kliūtis yra siekis jį sutvarkyti ir vietoj III balso pasiūlyti "žaidimo taisykles", konvenciją. Tai daroma pagal savęs paties apibūdinimą. Šito venkite. Atsiminkite senovės išminčius, kurie klausė ieškančiųjų: ar išmokote džiaugtis kliūtimis, netikėtumais, gyvais dalykais, ar išmokote gyventi?

Užmegzdami ryšį, atsisakykite garantijų, eikite pasitikti Kito kaip tyrinėtojas, ieškantis jam nežinomų dalykų.

Atsiminkite, kad konvencinis bendravimas pritvirtina turinį prie formos ir drauge sunaikina bendravimo gyvumą. Išmokite būti laisvi nuo priskirtų prasmių.

Kodėl šachmatais žaidžia milijonai žmonių, o pasaulio čempionas vienas?

Toks mūsų kultūros modelis, orientuotas į čempionus, į laimėjimą. Tai ir yra psichologinių problemų šaltinis: dalyvauja visi, nugali vienas, o kiti frustruoja. Išėjus iš šio žaidimo, jūsų laukia įdomūs pokyčiai ir naujas požiūris į jus.

Matote, kaip glaudžiai praktinė psichologija siejasi su praktine filosofija. Sutvarkydami išorinę aplinką, sutvarkome ir vidinę, ir dingsta meilė nežinomybei, nenuspėjamumui. Mūsų sociumas tampa vis vyriškesnis ir moteris, nenuspėjamumo nešėja, kenčia vis labiau. Nors būtent nenuspėjamumas yra jos grožis, daugelis vyrų bijo šio nenuspėjamumo ir todėl yra agresyvūs moters atžvilgiu. Apibendrinant galima pasakyti: Dialogas ne konvencinis bendravimas, paklūstantis tam tikriems algoritmams ir negalintis patenkinti gyvo bendravimo poreikio.

Autorius:  socion [ 28 Bir 2004, 10:10 ]
Pranešimo tema: 

Yra dar vienas keblumas, galbūt ir bendravimo Dialogu grožis: pradėdami Dialogą niekada nesate iš anksto tikras, ar jis įvyks. Patirtis čia nepadeda, bet koks mėginimas pradėti Dialogą - rizika. Todėl taip maga pasinaudoti įprastomis, gatavomis konvencijomis. Ir jūs vėl liksite vienišas. Dialogo ypatybės ir reikalavimai teikia rečiausią progą kiekvienam maksimaliai išreikšti save. Todėl, mums atrodo, verta pamėginti.

Autorius:  Dalyvis.100166 [ 29 Bir 2004, 09:22 ]
Pranešimo tema: 

Socion raš?:

...Priprat?s prie aplink save susitvarkytos realyb?s, žmogus patenka ? sp?stus ? tampa šios tvarkos vergu: bet koks sumaišymas trikdo....

...Susitikimas su savimi ? pavojingesnis eksperimentas nei susitikimas su kitais. B?tent baim? susitikti save yra didžiausia j?s? problema....

Svarbiausia susitvarkyti savo vid?- aplinka, išorinis pasaulis, viskas ir visa kas jus supa tuomet keisis tiesiog automatiškai.

Teigdamas, kad su savimi susitikti pavojinga ir baisu, tur?tum b?ti bent paband?s tai padaryti, Socion? Antraip, tai v?lgi tik nieko nesakanti teorija

Puslapis 13 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/