Socionikos forumas

Dabar yra 17 Bal 2024, 06:43

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2004, 09:49 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 24 Geg 2004, 16:02
Pranešimai: 1585
Hekslis"Psichologas"

Iracionalus intuityvus etinis ekstravertas

Deklatimas, negatyvistas, emotyvistas, aristokratasApibendrinan?ios s?vyb?sŠiek tiek avanti?ristiškas, kalbus, emocionalus žmogus. Nepasižymi energetiniu stiprumu. Jam reikia nurodyti veikl?, kuri apr?pint? materialiai, gyventu komforte, kur? m?gsta. Nesusigaudo savo ir kit? fizin?je b?senoje. Niekad nežino savo negalavim? ir poj??i? priežas?i?. Gydytojui kalba ne k? skauda, o apie blog? nuotaik?. Apie jo savijaut? galima gauti informacij? tik užduodant konkre?ius klausimus. Stengiasi nieko neskolinti, pasiskolin?s visada atiduoda. Pats nem?gsta skolinti, apie tai nepamiršta, bet negali paprašyti atiduoti. Svarbu matyti perspektyv? ateityje, kai n?ra ko tik?tis, Heksliui neramu, jis blaškosi, bet negalvoja kaip surasti išeit? situacijoje.Santykiai su žmon?misLengvai sueina ? kontaktus su žmon?mis, bendrauja lengvai ir draugiškai, atviras ir nuoširdus. Atidus j? emocijoms, gerai supranta motyvus, kuriais vadovaujasi žmon?s. Siekia valdyti aplinkini? jausmus. Kiekvienam sugeba parinkti žodžius, koki? žmogui b?tent tuo metu reikia. Jeigu reikia gali ir sumeluoti, o žmon?s net nepajus. Jis gerai jau?ia savo ir kit? žmoni? galimybes. Domisi keistais, išsiskirian?iais žmon?mis, lengvai bendrauja. Moka kiekvienam patikti, randa rakt? ? kiekvieno žmogaus šird?. Moka padrasinti, suteikti vilties. Altruistas: d?l jam simpatišk? žmoni? gali padaryti daugiau, nei iš jo laukiama. Turi s?mojaus, sugeba pralinksminti žmones. Bet gali ši? savyb? panaudoti prieš žmog?, kuris jo nuomone neteisingai elgiasi. Priima žmog? koks jis yra, bet, jei reikia, gali padaryti "savu" manipuliuodamas santykiais su juo. Greit nusivilia savo simpatijomis. Žmon?se mato daug ger? dalyk? ir jiems tai emocingai pasako. Patiklus, pokalbyje gali papasakoti, ko nereikia. Rimtuose jausmuose konservatyvus. Elgesio etiškum? vertina pats, kartais nepaklusdamas visuomen?s normoms.

Vyrai laisvesni, šnekesni, nei moterys. Moka leisti pinigus. Reik?t? ?vertinti Hekslio optimizm? ir tai, kad jis nepavargsta, siekdamas savo tiksl?, ieškodamas grožio, šilt?, draugišk? žmoni? tarpusavio santyki?. Bet d?l noro palaikyti gerus santykius su visais perkrauna save nereikalingais kontaktais.DarbasNegali dirbti nuobodaus, monotoniško darbo, kai reikia pasinerti ? detales. Tok? darb? papras?iausiai meta. Link?s ? persidirbim?. ?sitraukia ? darb? tuoj pat ir dirba aktyviai, bet dažnai nesp?ja padaryti darbo laiku, nes užsiima antraeiliais dalykais, dažnai pritr?ksta kantryb?s, nuoseklumo. Nemoka atlikti kruopštaus darbo, praleidžia detales. Reakcija ? nes?kmes audringa, bet trumpa. Traumuoja klausimas: kod?l tu taip padarei? Tai j? veda prie pasyvumo. Susidom?j?s kokia nors id?ja, aktyviai j? reklamuoja. Išreišk?s iniciatyv?, ieško žmoni?, kurie gali ?gyvendinti jo id?jas jam nedalyvaujant. Nem?gsta reglamentacijos, taisykli?, grafik?, suvaržan?i? jo nepriklausomyb?, negerbia subordinacijos, hierarchijos priešininkas. Gana neorganizuotas ir nepraktiškas. Geriausios veiklos sritys - humanitarin? sfera, pedagogika, menas, žurnalistika, pažin?i? tarnybos, psichologinis konsultavimas.Apranga, tvarkaSavo drabužiais stengiasi neišsiskirti iš aplinkos, nors atitinkamomis progomis gali sublizg?ti, pritrenkti aplinkinius savo ekstravagantiškumu. Šiaip aprangai skiria nedaug d?mesio. Tvarkingam b?ti sunku. Tai priklauso nuo nuotaikos ir aplinkini?. Panašiai ir su valgiu.LaikasLaik? jau?ia instinktyviai ? laikrodis jam nereikalingas. Planuoti veiksmus atei?iai sunku, nes tai priklauso nuo jo nuotaikos.Negalima reikalautiKokybiško kruopštaus darbo atlikimo, aukšto organizuotumo, sistematizuoto dokumentavimo, neemocionalaus elgesio konfliktin?je situacijoje, mok?jimo efektyviai valdyti žmones, skirstyti pareigas.is http://www2.omnitel.net/sauliusb/tipai.htm


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2004, 22:29 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Versta iš http://www.socionics.org/type/type_baht.html#@enfpIŠOR?Š? asmenyb?s tip?, ko gero, sunkiausia identifikuoti pagal išorinius požymius per nuotol?. Ryškiais, ?simintinais veido bruožais jis nepasižymi. jei vyrauja etinis komponentas, tai judesiai ir eisena yra greiti, staig?s. Rankos tuo metu laisvai juda, kaip pririštos. Veido bruožai paprastai proporcingi, dažnai apval?s. kartais sutinkamos stambios, afrikietiško tipo l?pos. Ir visoje išvaizdoje kartais matyti afrikietiška šio sociotipo kilm?, gyslose teka karštas kraujas, b?dingas pietie?iams prot?viams. Jeigu vyrauja intuityvus komponentas, tai judesiai l?ti, ram?s, netr?k?iojantys. Fig?ra dažniausiai išt?susi, liesa, ypa? vyr?. Koj? p?das eidamas stato pirštais ? šonus, kas sustiprina eisenos iracionalumo ?sp?d? . Intuityvus etinis ekstravertas, kaip ir visi ketvirtosios kvadros atstovai, retai turi atsikišusi? priekin, išsiskirian?i? iš veido plokštumos nos? (ji priplota). B?dingas d?mes? atkreipiantis IEE rengimosi stilius, ypa? moter?. Hekslio aprangoje visada jau?iamas lengvas ner?pestingumas, neužbaigtumas, negriežtumas. Tai romantinis stilius, laisvas ir lengvas. Aprangoje, kaip ir visoje išvaizdoje, pastebimas tam tikras teatrališkumas. Etinis Hekslio potipis ? "šaudan?ios" akys, žaismingumas, kuris atrodo labai nat?raliai. Intuityviam potipiui, kai nekalba, dažnai veide ?rašytas nustebimas, pats veidas truput? pakyla aukštyn.BENDRAVIMO MANIERALabai lengva Heksl? identifikuoti pagal bendravimo manier?. Jeigu kalb?sime apie vyr?, tai ? DonŽuano stilius, kuris gana lengvai užkariauja moter? širdis švelniomis, glob?jiškomis manieromis, savo sugeb?jimu sakyti komplimentus ir  ne?kyriu, lanks?iu merginimu. Moteris Heksl? d?l t? pa?i? priežas?i? (ypa? jeigu stipri etika), dažnai laikoma v?javaike ir lengvai prieinama, provokuojan?ia vyrus aktyviems poelgiams. Ta?iau ji nelauktai duoda ryžting? atkirt?, netgi paleidžia rankas, jeigu reikalas ?gauna rimt? pob?d?. labai b?dinga Hekslio bendravimo maniera - betarpiškumas ir emocionalumas. Moka rasti pri?jim? praktiškai prie bet kokio žmogaus. Labai geras bendraujant, malonus pašnekovas. Padeda žmon?ms savo patarimais kaip išsisukti iš sunkios etin?s situacijos. ?kvepia vilties tokiomis fraz?mis kaip: "Viskas bus gerai", "Viskas dar priešaky", "N?ra pad?ties be išeities" ir t.t.. Loginiams asmenyb?s tipams ši bendravimo maniera gali pasirodyti chaotiška, paviršutiniška. Ta?iau, iš kitos pus?s, b?tent tod?l, kad nevargina sav?s giliu detali? nagrin?jimu, Hekslis sugeba lengvai ?sisavinti naujas žini? sritis, sugaudamas pa?ius ?domiausius dalykus j? dominan?ioje sferoje. D?l savo traukos gražiam gyvenimui šis sociotipas labai dažnai sutinkamas dideliuose miestuose, kur daug galimybi? ner?pestingai leisti laik? ir pramogauti.ELGESIO YPATUMAITur?dami galimyb? steb?ti Heksl? ilgesn? laik?, lengvai pasteb?sime pat? b?dingiausi? jo elgesio bruož? ? mok?jim? suburti aplink save sav? ger? paž?stam? rat?, kurio d?mesio centru yra pats. Beje sau palankius santykius šioje žmoni? grup?je jis formuoja ne?kyriai švelniai, jausdamas takt?. Labai brangina j? supan?i? žmoni? nuomon?. Aktyviai juos gina tuo atveju, jeigu kas nors abejoja j? gabumais, bara, ?žeidin?ja. Heksliui b?dinga valinga mobilizacija ekstremaliose situacijose. Kuomet aplink panika, Hekslis aktyvizuojasi, tampa ryžtingas, gali imti vadovavim? ? savo rankas, jeigu šalia neatsiras ryžtingesn?s asmenyb?s. Paprastose situacijose gana "ištiž?s", jam nesiseka krupš?iai atlikti monotonišk? darb?. Nuodugnus konkre?i? klausim? nagrin?jimas jam nuobodus. Sužinoj?s pa?ius ?domiausius dalykus vienoje sferoje, tu?tuojau persijungia ? kit?. Dažnai kei?ia pom?gius. Blogai apiformina dokumentacij?: ataskaitas, pažymas, lenteles. Labai d?mesingas savo išorei. Kiekvien? kart? apsiži?ri tarsi išeidamas ? scen?. Elgesyje link?s ? avanti?rizm?, neplanuotus nuotykius, ekspromt?. Tiktai Hekslis gali apimtas užgaidos ar noro s?sti ? traukin? ir išvažiuoti nežinoma kryptimi siekdamas vieno tikslo ? prasiblaškyti. M?gsta išleisti tam tikr? sum? pinig? savo užgaid? tenkinimui. Šio tipo vyrai link? demonstratyviai sukiotis restoranuose. Dažnai savo pašaukimu laiko "graž? gyvenim?", neapsunkint? nuobodžiais kasdieniniais darbais. Žinoma, metams b?gant, tai gali praeiti.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2004, 12:52 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 445
Kuo toliau, tuo labiau sutinku, kad esu Hekslis.  :happy: :happy:

Vien av shitas sakinys ka reishkia! : "Jeigu kalb?sime apie vyr?, tai ? DonŽuano stilius, kuris gana lengvai užkariauja moter? širdis švelniomis, glob?jiškomis manieromis, savo sugeb?jimu sakyti komplimentus ir  ne?kyriu, lanks?iu merginimu."  :happy: :happy:Antra vertus, negaliu tvirtinti, kad pasielgchiau va taip: "Tiktai Hekslis gali apimtas užgaidos ar noro s?sti ? traukin? ir išvažiuoti nežinoma kryptimi siekdamas vieno tikslo ? prasiblaškyti."...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2004, 22:25 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 09 Bir 2004, 11:15
Pranešimai: 356
Na, Skarlet, pad?k gi žmogui galutinaisave atrasti... :smile:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2004, 10:03 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Jeseninas - intuityvus etinis intravertas...

Hekslis - intuityvus etinis ekstravertas...

Kas ?domiausia, man irgi ilgojo testo nustatyme abejon?s kilo d?l intra- ir ekstra- vertiškumo. (mano atveju DonKichotas/Balzakas).


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2004, 15:29 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 445
Liepa, o negali buti, kad mudu dar neatrastas tipas?  :happy: :happy:

Juk dar ir nezhinomu gyvunu suranda, o chia toks jaunas mokslas, tai gal papildysim nauju tipu, pvz.: Intraekstra tipas  :happy: :happy:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2004, 09:08 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 2914
Keliau, negali. Gulenko išskiria to paties tipo terminalin? ir inicialin? potipius, pvz. Žukovas terminalinis - tipiškas ekstravertas, gyvas, judrus, ekspansyvus, labai bendraujantis. Žukovas inicialinis - iš išor?s ramus, ne "savo" kompanijoje nešnekus tipas, link?s likti "šeš?lyje", ta?iau pastoviai sekantis visk?.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2004, 09:16 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 2914
Hekslis terminalinis - labai bendraujantis temperamentingas, judrus žmogus. Daugelio dalyk? iniciatorius, ta?iau kartu didelis nepas?da ir pasižymi nepastovumu. M?gsta tolim? psichologin? distancij?.K?rybingas žmogus, ta?iau b?na išsibarst?s ir nedisciplinuotas. Savo nepasitenkinim? gali tiesiai išsakyti viršininkui, nesiskaito su subordinacija. Renktis gali ryškiai, kartais r?kian?iai.Hekslis inicialinis - mato žmon?se pasl?ptus potraukius ir prieraišum?, m?gsta dirbti esant trumpai psichologinei distancijai. M?gsta duoti patarimus, pastebi žmon?se ger?sias j? savybes. Gali ginti kit? žmoni? interesus, savo interesus apginti sunkiau.Yra ramesnis nei terminalinis potipis. Aprangoje m?gsta minkštus tonus, laisv? kirpim?.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2004, 09:21 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 445
Cassandra, visu pirma, dar karta labas. "Dar karta" todel, kad vakar sveikinausi su tavim per Lietuvos televizija  :happy: :happy:

Dabar del to kategorishko "negali" . Mano manymu, zhodzhio negali prasme yra labai nepatikima... Mes bandom tvirtinti, kad joks materialus kunas negali virshyti shviesos greichio, bet jau vis dazhniau pasigirsta balsu, kad tai visai nebutinai ir kad shviesos greitis ne riba...

Apskritai, kol protas nesuvoks vieno tokio paprasto dalyko - kur visatos pabaiga? O kas uzh tos pabaigos?  - tol terminas "negali" neturetu buti labai kategorishkas. Kad ir kaip mes , zhmones, bandytume sau ir dar kazhkam irodyti, kokie mes protingi, galu gale, ishaishkeja, kad musu protas yra laaaaaabai ribotas.... :happy:

Todel, dar karta sakau - gali buti nustatytas naujas tipas!  :happy: :happy: :happy:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2004, 09:27 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 2914
Ar tu skaitei ?vad?, kur aprašomos funkcijos?


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2004, 09:51 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 445
Neaaaa... neskaichiau... Man kazhkoks pernelyg sudetingas tas mokslas..

:happy: :happy: :happy:

Va fizika, kvantine mechanika, Lobachevskio geometrija, meiles mokslai - va chia tai mano stichija!

:happy: :happy: :happy:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2004, 10:10 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 2914
Paskaityk, tai ne taip toli nuo fizikos  :wink: Dabar nelabai turiu laiko gilintis, bet prie progos gal?siu paaiškinti konkre?iau.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 27 Spa 2004, 11:20 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 445
Artumas su fizika yra tik toks, kad tiek fizikai tiek socionikai visada randa proceso paaishkinima, o jei pasirodo, kad tas paaishkinimas klaidingas, tuoj pat paaishkina ir tos klaidos priezhastis!:happy: :happy: :happy:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 26 Lap 2004, 20:06 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas
POTIPIAI pagal Gulenko, www.socionics.orgHekslis (ENFP)

Patar?jas užbaigiantysis (intuityvusis)

(Praneš?jas- angl. reporter)


Labai link?s bendrauti, temperamentingas, judrus žmogus. Nauj? darb? iniciatorius, ta?iau pasižymi tuo, kad nenus?di vietoje, labai m?gsta permainas. Šis žmogus yra labai k?rybingas, ta?iau b?na išsiblašk?s ir nedisciplinuotas. Sugeba išlieti savo nepasitenkinim? ir ant valdžios, nesilaiko subordinacijos. Išor?- dažniau yra pilnas, apvali? form?. R?bai gali b?ti demonstratyv?s, ryšk?s, o kartais netgi r?kiantys.Patar?jas inicijuojantysis (etinis)

(Patar?jas- angl.adviser)


Žmon?se pamato slaptas traukas ir prisirišimus, teikia prioritet? darbui, kur b?t? artimas psichologinis atstumas (skirtingai nuo pirmojo potipio atstov?). M?gsta dalyti patarimus, j? traukia psichoanaliz?. Tuo pa?iu moka ?žvelgti teigiam? žmogaus savybi? pasireiškim?. Moka užstoti kitus, kovoti už j? interesus, ta?iau už savo interesus pakovoti jam sunku. Išoriškai atrodo liesokas ir išsek?s. R?buose m?gsta laisvum?, minkštus atspalvius.


_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2006, 22:45 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas
Hekslis, ENFPMeil? gyvenimui, gyvenimo džiaugsmas, geb?jimas gyventi, gyvenimiškas ištvermingumas. Gyvenimas kaip švent?. Labai dažnai atrodan?iame neišraiškingam susim?s?iusios heksl?s veide, kreipiantis ? j?, staiga praž?sta iššaukianti akinanti šypsena, absoliu?iai nepaž?stamai pakei?ianti veid?, nuo kurios ne?manoma atitraukti žvilgsnio.Ypatingai lengvas ??jimas ? nauj? kolektyv? (tiesa, poto ten b?na sunku). Plati ir gili kokios nors vienos srities analiz?. Poži?rio netrivialumas. Padaryto darbo svarumas. Aktyvus kolektyvo centras. Darbas iki išsekimo. Viktimiškumas (????????????). „Karštas entuziastas, dvasinga asmenyb?, išradingas, turintis vaizduot?, moka daryti praktiškai visk?, kas jam ?domu. Greitai išsprendžia asmeninius sunkumus ir visada pasireng?s pad?ti žmon?ms, sprendžiant j? problemas. Visada pasikliauja savo geb?jimais momentaliai improvizuoti, vietoj to, kad iš anksto atlikti savo darbus. Kalba paprastai savitai, neužsikirsdamas, maloniai ir lengvai“ (AA). Rankose viskas dega. Labai greiti, ta?iau dažnai- „geriau grei?iau, nei atidžiau“.Patologija: „Heksliškas užsispyrimas“, griežtumas iki grubumo, pirmiausia pasakyti (arba padaryti), o po to, galb?t, pagalvoti.... Atsainumas (??????????????), netvarkingumas, kuris kartais išreiškiamas demonstratyviai.Versta iš: http://www.socionics.org/type/type_shul.html

_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 40 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007